Ngày 23/5, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ X

  Căn cứ các văn bản quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu và Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế ho