Biểu dương 28 tập thể, 91 cá nhân điển hình tiên tiến ngành công thương Bắc Giang

Ngày 22/7, Sở Công thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn (2016-2020 )

5 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động luôn được ngành công thương quan tâm chỉ đạo, gắn nội dung thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; phong trào  “ thi đua phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “chung sức xây dựng nông thôn mới”... đã được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình hưởng ứng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

 

z1996635026564_baba0abb0d1671c5c472f47d0e846698.jpg Đồng chí Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương trao bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn (2016-2020)                                                                          cho các tập thể và cá nhân tại hội nghị

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn (2016-2020) đạt mức cao, ước đạt 14,6%. GRDP năm 2020 đạt 128,6 nghìn tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015. Mỗi năm, có từ 15 đến 20 sáng kiến được áp dụng nâng cao hiệu quả công tác, trong đó có nhiều sáng kiến được khen thưởng tại hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh. Cùng đó, phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện nhân đạo cũng được ngành coi trọng... Nhờ vậy, giai đoạn (2016 – 2020), ngành công thương Bắc Giang luôn được Bộ Công thương, UBND tỉnh đánh giá cao, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, ghi nhận.

Giai đoạn (2021-2025), ngành tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát động thi đua phù hợp với thực tế từng đơn vị. Tăng cường vai trò của các tổ chức, đoàn thể; thông qua các phong trào thi đua thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp trong doanh nghiệp, nơi làm việc; quan tâm hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; tăng cường ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nhiên, nguyên liệu trong sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng... Phấn đấu đạt tăng trưởng ngành công nghiệp giai đoạn (2021 – 2025) bình quân hàng năm đạt 20%; thu nhập bình quân đầu người 5.500-6.000 USD/người năm…

Tại hội nghị, 28 tập thể, 91 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước đã được khen thưởng./.

                                                                                                                                     Hải Yến - Trung tâm KC&XTTM 

Tin liên quan