Các Doanh nghiệp của tỉnh Bắc Giang thuộc ngành hàng dệt may, điện thoại và các linh kiện, các mặt hàng khác được công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020

Ngày 18/8/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1974/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của 60 cơ quan, tổ chức xét chọn (bao gồm các Bộ, ngành, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương tỉnh, thành phố), Bộ Công Thương đã xét chọn được 315 doanh nghiệp (tương đương với 323 lượt doanh nghiệp theo 26 ngành hàng).

Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đáp ứng các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường… Đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Theo Quyết định, tỉnh Bắc Giang vinh dự có các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng như: dệt may, điện thoại và các linh kiện, các mặt hàng khác được công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. So với năm trước số lượng doanh nghiệp tăng lên đáng kể (năm 2019 có 02 doanh nghiệp thuộc ngành dệt may) và các ngành hàng cũng đa dạng hơn.

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của tỉnh Bắc Giang cũng như cả nước sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới./.

Chi tiết Quyết định: /Quyet_dinh_1974_QD-BCT_ngay_18_8_2021_ban_hanh_Danh_sach_DNXKUT_nam_2020__1__2f639.pdf

                                                                                                                          Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan