Cải thiện môi trường kinh doanh tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển

Cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp là những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Công Thương Bắc Giang thực hiện giai đoạn vừa qua

Hiện nay các doanh nghiệp đang phải đối diện với sự cạnh tranh lớn về: Giá cả, chất lượng dịch vụ; chiến lược, lao động, độ chuyên nghiệp; chất lượng sản phẩm và quy mô; các gói giải pháp về bán hàng; thông tin thị trường; công nghệ; quản trị về mặt rủi ro… do đó, rất cần sự vào cuộc của các Sở, ngành chức năng trong việc tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đề xuất về cơ chế, chính sách

Thực hiện kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Công Thương đã tham mưu ban hành nhiều chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, các HTX sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Cơ chế chính sách về lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp cận điện năng, an toàn thực phẩm; quản lý cụm công nghiệp, khuyến công...  góp phần giải quyết bất cập trong cơ sở pháp lý, thống nhất việc hướng dẫn thực hiện giữa các cơ quan nhằm đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả của các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, đổi mới tác phong phục vụ doanh nghiệp. Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn của tỉnh về: Quy định hoạt động sản xuất gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Quy chế quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thực tế, để hỗ trợ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương cũng đã ban hành nhiều Kế hoạch về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, về kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương; tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, người dân về hoạt động sản xuất, kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương; công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát 100% các quy trình giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm chi phí, chú trọng cắt giảm từ 25 - 30% thời gian giải quyết so với quy định của Trung ương đối với các thủ tục hành chính có thời hạn từ 15 ngày trở lên. Thực hiện niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: http://sct.bacgiang.gov.vn, nhằm tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân biết, tìm hiểu về thủ tục hành chính của ngành Công Thương trên cả 3 cấp là cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã theo quy định. Đồng thời công khai trong các buổi tập huấn, hội thảo, đối thoại để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện. Sở Công Thương thực hiện tổng số 134 thủ tục hành chính/14 lĩnh vực, trong đó 100% các TTHC của Sở được tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.  Đã triển khai thực hiện 27 TTHC “04 tại chỗ” (tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả).

Trong phát triển công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp: Chủ động nắm bắt thông tin về hoạt động của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn, xác định khó khăn tồn tại của doanh nghiệp; phối hợp với các đơn vị liên quan, hiệp hội doanh nghiệp, các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Rà soát, thẩm tra các dự án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương thực hiện trong năm để có kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ổn định và phát triển. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện. Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm việc tiết kiệm năng lượng đặc biệt tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Thường xuyên phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện nắm bắt tình hình các khó khăn, vướng mắc (về tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng CCN) và đề xuất với UBND tỉnh tháo gỡ. Đến nay, các CCN đã thu hút 226 dự án đang triển khai và đi vào hoạt động; vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 10.237 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho khoảng 48.000 lao động với thu nhập trung bình từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả vốn đầu tư (bao gồm cả đầu tư hạ tầng và dự án thứ cấp đến nay đã thực hiện là 11.218 tỷ đồng) đạt 9,2 tỷ đồng/ha.Tổng diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch: 948 ha; Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đến nay đạt khoảng 51,5%.

Trên lĩnh vực thương mại, Sở luôn chủ động dự báo nhu cầu thị trường trong tỉnh và trong nước; đề xuất phương án tổ chức phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng; củng cố thị trường trong tỉnh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động bán lẻ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Công Thương như: Cục Xúc tiến thương mại, Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ, Vụ Thị trường châu Á-châu Phi… để kết nối tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh với các Tập đoàn Central Group, Aeon, Lotte, Mega Market…Ngoài ra, hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến bán hàng sản xuất trong nước trên thị trường nội địa, tìm kiếm hệ thống phân phối, mở rộng thị phần, đã tổ chức chương trình đưa Hàng Việt về nông thôn về các huyện miền núi. Tham mưu với UBND tỉnh ký kết Kế hoạch Phối hợp Sở Công Thương Thành phố Hà Nội ký Kế hoạch hợp tác tạo liên kết chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa chủ lực giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 – 2020; tham gia Chương trình Hợp tác thương mại giữa Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành Đông – Tây Nam Bộ, ký kết Biên bản ghi nhớ với Sở Công Thương Quảng Ninh. Giai đoạn (2016 – 2020), UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho ngành Công Thương triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện được 25 Đề án XTTM, mở rộng thị trường tiêu thụ, tập trung vào những nội dung: Đề án thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa ở trong nước, nước ngoài; Đề án tổ chức các Chương trình xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh; Đề án tham gia hội chợ, triển lãm hàng hoá trong nước và nước ngoài; Đề án quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ thâm nhập thị trường ở trong nước, nước ngoài; Đề án tổ chức các lớp bồi dưỡng phát triển sản phẩm địa phương (phong trào mỗi xã phường một sản phẩm đặc sản) và Đề án tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại khác ở trong nước và ngoài nước.

Với những nỗ lực của ngành Công Thương trong thời gian qua đã góp phần tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang./.

                                                                                                                                                     THÂN HÀO - VPS

Tin liên quan