Đại hội Đảng bộ Sở Công thương tỉnh Bắc Giang lần thứ III Nhiệm kỳ (2020-2025)

Trong 2 ngày 7 và 8/5, Đại hội Đảng bộ Sở Công thương tỉnh Bắc Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã long trọng được tổ chức, trên tình thần đoàn kết tập trung trí tuệ đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể góp phần đưa kinh tế Bắc Giang ngày một phát triên vững mạnh.

Với 67 đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Sở Công Thương đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp; các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; phát triển thương mại dịch vụ và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2015 – 2020. Từ 27 cụm công nghiệp (CCN) năm 2015, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 40 CCN được được thành lập, 23/40 CCN có chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng là doanh nghiệp, tổng diện tích 40 CCN là 1.384,3 ha, diện tích đất công nghiệp là 952,9 ha.

               5839a11a55caaf94f6db.jpg                                                                              Toàn cảnh Đại Hội

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 291. 400 tỷ đồng, vượt 25% mục tiêu đề ra; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh đạt 32.800 tỷ đồng, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của Nhân dân. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt trên 8.600 tỷ đồng. Kết quả đạt được trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Với tinh thần đổi mới, bám sát mục tiêu chiến lược trong phát triển kinh tế của tỉnh, Đảng bộ Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tập trung trí tuệ tập thể, đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể góp phần xây dựng Bắc Giang phát triển toàn diện. Nhiệm vụ trước mắt, Đảng ủy sở phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid–19. Làm tốt công tác điều tiết giá cả, bình ổn thị trường hàng hóa; đề ra kịch bản tăng trưởng từng lĩnh vực đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong giai đoạn tới.

2798dc812851d20f8b40_1.jpg

                                      Đại biểu cấp trên tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Khóa mới

Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tập trung bầu ra Ban chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ các Cơ quan tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

                                                                                                          Hải Yến - Trung Tâm KC&XTTM Bắc Giang

 

 

Tin liên quan