Rà soát các loại nông sản, trái cây đã, đang và sắp thu hoạch tại Bắc Giang

Sở Công Thương Bắc Giang vừa có Công văn số 367/SCT-QLTM về việc rà soát, thống kê các loại nông sản, trái cây đã, đang và sắp thu hoạch tại các địa phương trong tỉnh.

Nội dung cụ thể như sau:

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhận định sẽ có thể còn kéo dài trong thời gian tới, gây ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông sản, trái cây của Bắc Giang tại thị trường trong nước và xuất khẩu.  Do vậy, Sở Công Thương đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết sản lượng từng loại hàng nông sản, trái cây có quy mô lớn và xuất khẩu đã, đang và sắp thu hoạch, tiêu chuẩn chất lượng, khả năng cạnh tranh, lợi thế của từng loại nông sản, trái cây ăn quả... để làm cơ sở đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch chuyển hướng tiêu thụ trong bối cảnh hiện nay.

Đánh giá lại tình hình và chủ động có kế hoạch điều chỉnh sản xuất cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, đối với các loại nông sản, trái cây đang dựa mạnh vào xuất khẩu theo hình thức trao đổi cư dân biên giới, phải có biện pháp khuyến nghị người nông dân điều tiết sản lượng, ít nhất là không sử dụng các cách thức để gia tăng sản lượng trong thời điểm này. Đối với những diện tích chưa gieo trồng, xem xét chuyển sang các loại nông sản dễ tiêu thụ hơn. 

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhằm đảm bảo việc tiêu thụ nông sản, trái cây của Bắc Giang diễn ra thuận lợi, đáp ứng được nhu cầu thị trường…/.

Chi tiết văn bản:_signed.pdf

                                                                                                                                Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan