Sở Công Thương Bắc Giang triển khai văn bản pháp luật về thương mại điện tử

Sở Công Thương Bắc Giang vừa qua đã phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn và triển khai văn bản pháp luật về thương mại điện tử (TMĐT) cho đội ngũ cán bộ quản lý của Sở và lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh.

z2497214826406_e63865f6657892d5f2cbf3ff97ffbdb5_0.jpg

                           Quang cảnh lớp tập huấn triển khai văn bản pháp luật về thương mại điện tử

Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương đã khẳng định xu thế phát triển của TMĐT trong nền kinh tế thị trường hiện nay, đồng thời thông tin về thực trạng phát triển và triển khai và ứng dụng thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Băc Giang, tình hình thực thi kiểm tra và xử lý vi phạm thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và các vấn đề khó khăn tồn tại trong công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số giới thiệu và báo cáo tập trung vào một số vấn đề chính như: Thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam và các hành vi vi phạm phổ biến; Vấn đề quản lý nhà nước về TMĐT và các thách thức đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử thời kỳ hậu Covid 19; Chính sách TMĐT và xu hướng chuyển đổi số sang nền kinh tế số của Việt Nam, Phân tích mô hình hoạt động TMĐT quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP, Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị  ngày 27/9/2019 về một số chủ trươmg, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định 645/QĐ-TTG ngày 15/5/2020 của Thủ Tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển TMĐT gia đoạn (2021-2025); Tình hình thực thi, kiểm tra, xử lý vi phạm và các chế tài quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP; Quy trình đăng ký, thông báo website thương mại điện tử; Quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm trong và tình hình thực thi pháp luật trong TMĐT….Đặc biệt, nội dung của các lớp tập huấn cũng tập trung giúp các cán bộ Cục Quản lý thị trường Bắc Giang hiểu rõ tình hình thực thi pháp luật của các doanh nghiệp, các vướng mắc thường gặp trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, các bài học kinh nghiệm và các bước tiến hành lập và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, trên địa bàn tỉnh về thương mại điện tử. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp trong việc nắm bắt thông tin, kỹ năng ứng dụng TMĐT, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập toàn cầu.

                                                                                                                                    Trung Tâm KC&XTTM

 

 

Tin liên quan