Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-BCT ngày 18/8/2021 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021”.

Căn cứ Công văn số 2238/XTTM-QLXT ngày 18/8/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia năm 2021.

Căn cứ Công văn số 684/SCT-XNK ngày 24/6/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – Vietnam Grand Sale 2021”.

Sở Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021-Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ ngày 01/12/2021 đến 01/01/2022 (các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 03/6/2021 của Sở Công Thương Bắc Giang).

Theo quy định tại khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP “Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (Đợt trước Tết Âm lịch: 30 ngày trước ngày đầu tiên của năm Âm lịch) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%”.

Như vậy, theo Quyết định số 1973/QĐ-BCT và quy định trên, thương nhân được thực hiện khuyến mại lên đến hạn mức 100% từ ngày 01/12/2021 đến 31/01/2022.

Sở Công Thương thông báo tới các cơ quan, tổ chức, thương nhân trên địa bàn tỉnh được biết và thực hiện.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu – Sở Công Thương Bắc Giang

Người liên hệ:

Chị Thân Thị Huệ (0865.868.255).

Trân Trọng./.

 

Tin liên quan