Đại hội chi bộ Khuyến Công và Xúc tiến thương mại nhiệm kỳ (2020-2022)

Chiều ngày 25/3, Chi bộ Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương Bắc Giang đã long trọng tổ chức Đại hội đại nhiệm kỳ (2020 – 2022). Đến dự Đại hội có đồng chí  Khổng Văn Thanh - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên Giáo Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở Công thương.

451bea21c6f33dad64e2.jpg

                                                                             Toàn cảnh Đại Hội

Báo cáo chính trị trung tâm trình bày tại Đại hội nêu rõ, Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội nhiệm kỳ (2017-2019) đã đề ra: Cấp ủy chi bộ, phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được coi trọng và thường xuyên đổi mới; nhiệm vụ xây dựng chi bộ, củng cố tổ chức bộ máy cơ quan, công tác cán bộ được kiện toàn; nội bộ đoàn kết thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, hoạt động cơ quan; Lãnh đạo và phát huy được vai trò của các đoàn thể quần chúng trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị: Trong đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch xúc tiến thương mại, khuyến công, tiết kiệm năng lượng; Điển hình công tác khuyến công đã hoàn thành 91 đề án, 10 đề án khuyến công quốc gia, với tổng kinh phí  gần 13 tỷ đồng, công tác xúc tiến thương mại được đổi mới nâng cao hiệu quả; Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan đơn vị được giữ vững; đại bộ phận cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác, thường xuyên rèn luyện tu dưỡng, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, uy tín của Chi bộ, đảng viên được nâng lên, quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của chi bộ, Thủ trưởng đơn vị.

fb351b1e37cccc9295dd.jpg

                                                  Đại biểu cấp trên tặng hoa BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội, tập trung thảo luận đóng góp ý kiến và thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ tới. Trong đó  phấn đấu hoàn thành 100% đề án khuyến công, XTTM , sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, hàng năm 75-80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25-30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trên tinh thần tập trung dân chủ, các đại biểu đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ mới. Đồng chí Ngụy Đình Nghĩa, tiếp tục tái cử chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thọ -  Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

                                                                                                     Hải Yến - Trung Tâm Khuyến công và XTTM

 

 

 

Tin liên quan