Kết quả hoạt động của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020

           Năm 2019 là năm đầu tiên Trung tâm khuyến công & XTTM đi vào hoạt động theo đơn vị mới, sau khi được sáp nhập theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang. Nhìn lại một năm hoạt động có thể đánh giá khái quát kết quả đạt được như sau:

Về công tác tổ chức

          Ngay sau khi có quyết định 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Trung tâm đã triển khai tổ chức thực hiện công tác sáp nhập về con người, tài sản, tài chính, trụ sở làm việc...

          Sau khi sáp nhập,Trung tâm đã tham mưu xây dựng trình Sở Công Thương phê duyệt ban hành: Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm.

1_18.png

                         Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ của                                                                            Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

            Để duy trì hoạt động của đơn vị ổn định, nền nếp theo quy định của Nhà nước, Trung tâm đã xây dựng và ban hành: Quy chế làm việc; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng của Trung tâm.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

          Công tác khuyến công: Năm 2019, Trung tâm đã tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành 100% kế hoạch được giao gồm: 3 đề án khuyến công quốc gia và 24 đề án khuyến công tỉnh với tổng kinh phí 5,2 tỷ đồng. Ngoài ra trung tâm còn phối hợp với Cục Công thương địa phương, Trường bồi dưỡng cán bộ công thương tổ chức 02 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý và thành viên các HTX ngành công thương trên địa bàn tỉnh.

          Kế hoạch khuyến công năm 2019 được xây dựng có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các nội dung: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi; đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo; ứng dung máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm từ gỗ, các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm nông sản…;  tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm;…

2_1.png

          Quy mô và chất lượng các đề án ngày càng được nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. Thông qua hoạt động khuyến công các doanh nghiệp đã có thêm nguồn lực để đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển thương hiệu, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Công tác xúc tiến thương mại: Trung tâm đã tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành 100% Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2019 với kinh phí 4,5 tỷ đồng thực hiện các nội dung chủ yếu, gồm: Thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa trong và ngoài nước; tổ chức, tham gia các hội trợ, triển lãm; tổ chức các diễn đàn, hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh tại thủ đô Hà Nội…

           Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2019 có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và công tác phối hợp. Một số hoạt động lần đầu tiên triển khai tổ chức thực hiện như: Phối hợp với Saigon.Co.opmart tổ chức đưa vải thiều vào các siêu thị, chợ đầu mối ở miền Trung và miền Nam; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội chợ, triển lãm tôn vinh thành tựu kinh tế và phát triển thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế nhân ngày doanh nhân 13/10; phối hợp với công ty CP Đạt phát tổ chức gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh tại siêu thị Thành Công - 86 Lê Trọng Tấn, P.Khương trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội; phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Chương trình “Gian hàng dành cho công nhân lao động” tại khu công nghiệp Đình trám vào dịp tết dương lịch 2019.

3_2.png

           Do làm tốt công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm nên năm vừa qua sản phẩm hàng hóa của tỉnh, nhất là những nông sản chủ lực có sản lượng lớn như vải thiều, gà đồi Yên Thế, cam bưởi Lục Ngạn…luôn được tiêu thụ ổn định với giá cả ở mức cao.

          Công tác tiết kiệm năng lượng: Năm 2019 Trung tâm đã tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành 100%  Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh với kinh phí 1,36 tỷ đồng.

          Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019 ngoài tiếp tục thực hiện các đề án: Thông tin tuyên truyền, đào tạo tập huấn nhằm nâng cao nhận thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng đồng; xây dựng các mô hình chiếu sáng học đường đảm bảo ánh sáng theo quy chuẩn cho 6 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh; xây dựng và lắp đạt đèn chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời tại Trụ sở UBND xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn. Trung tâm còn triển khai xây dựng và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại nhà làm việc của VP Tỉnh ủy Bắc Giang- đây là mô hình đầu tiên Trung tâm triển khai trên địa bàn tỉnh.

          Các mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được xây dựng và phổ biến nhân rộng đã có tác động lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo ổn định an ninh năng lượng gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

4_1.png

          Hoạt động tư vấn: Năm 2019, hoạt động tư vấn của Trung tâm tập trung thực hiện các hợp đồng kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình quản lý năng lượng cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

          Tổng doanh thu của hoạt động này trong năm là gần 340 triệu đồng đã góp phần bù đắp một phần kinh phí tự chủ do UBND tỉnh giao.

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm năm 2020

          Một là, kiện toàn bộ máy, sắp xếp bố trí sử dụng viên chức theo chức danh nghề nghiệp thực hiện Đề án vị trí việc làm của Trung tâm đã được Giám đốc Sở công Thương phê duyệt tại Quyết định số 275/QĐ-SCT ngày 31/12/2019.

          Hai là,  tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến công tỉnh giai đoạn 2020-2025, Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh giai đoạn 2020-2025 đảm bảo đúng tiến độ, thời gian, chất lượng làm căn cứ cho việc xây dựng và triển khai các kế hoạch hàng năm.

Ba là, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, của các tổ chức quốc tế, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để tăng thêm nguồn lực cho hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và tiết kiệm năng lượng trên địa bàn.

          Bốn là, tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm với mức hỗ trợ thực hiện theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tinh ban hành kèm theo Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014.

          Năm là, tham mưu xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh năm 2020 theo hướng tiếp tục quan tâm đến các sản phẩm chủ lực, các thị trường truyền thống, đồng thời mở rộng xúc tiến các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đến các thị trường mới. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều vào thị trường Nhật Bản là quốc gia vừa có thông báo chính thức mở cửa cho quả vải thiều Việt Nam xuất khẩu trực tiếp sang.

          Sáu là, tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 căn cứ theo Kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh bắc Giang.

          Bảy là, triển khai tổ chức thực hiện và hoàn thành có chất lượng , hiệu quả các kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

         Tám là, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao và đẩy mạnh hoạt động tư vấn về công nghiệp, thương mại, tiết kiệm năng lượng tăng nguồn thu theo lộ trình thực hiện tự chủ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

                                                                                               Nguỵ Đình Nghĩa - Giám đốc Trung Tâm KC&XTTM

Tin liên quan