Khảo sát xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2020

Để tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2020 trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang.

Trong các ngày từ ngày 23/12 đến ngày 03/01/2020 Trung tâm đã phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đoàn khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

IMG_0278_0.jpg

             Quá trình sản xuất nồi hơi công nghiệp tại công ty Hòa Phát, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang

Trên cơ sở đăng ký đề án của các Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố bao gồm: Thành phố Bắc Giang 11 đề án, huyện Hiệp Hòa 05 đề án, huyện Yên Thế 02 đề án, huyện Tân Yên 04 đề án, huyện Việt Yên 03 đề án, huyện Yên Dũng 06 đề án, huyện Lục Ngạn 03 đề án, huyện Lạng Giang 02 đề án, huyện Sơn Động 01 đề án. Các đề án đăng ký năm nay tập trung vào các nhóm ngành nhề như: công nghiệp chế biến; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…

22946fcbde44271a7e55.jpg

                                         Cơ sở sản xuất mộc mỹ nghệ của huyện Lục Ngạn

Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và thông qua kết quả khảo sát thực tế, Trung tâm sẽ tham mưu hỗ trợ kinh phí khuyến công tỉnh năm 2020 cho các đề án tạo động lực lan tỏa, trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

e4a8ec655991a1cff880.jpg

                                                                  Cơ sở sản xuất cơ khí tại huyện Yên Thế

Bên cạnh đó, Trung tâm lựa chọn một số đề án có quy mô lớn, tận dụng được tiềm năng, lợi thế của tỉnh để tham mưu đề xuất hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia./.

                                                                                                                                            Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan