Ngiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy nghiền mùn trong sản xuất nấm”

Ngày 13/12/2019 vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạng Giang, UBND xã Nghĩa Hưng nghiệm thu đề án Đầu tư ứng dụng máy nghiền mùn trong sản xuất nấm” của Hợp tác xã Nông nghiệp và Phát triển đa ngành Hưng Vượng.

1_5.JPG

                                                                      Máy móc, thiết bị được hỗ trợ

Trong những năm gần đây, việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nấm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát triển rất mạnh, nhất là trên địa bàn huyện Lạng Giang. Bằng chứng rất nhiều các Hợp tác xã sản xuất nấm tại đây được thành lập, sản phẩm nấm đa dạng tuỳ theo mùa, sản lượng hàng năm tăng cao. Bằng việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương như: rơm, dạ, cây cối, sản phẩm thừa của chế biến lâm nghiệp… các Hợp tác xã đã đưa tên tuổi của thương hiệu nấm Lạng Giang đứng vững trên thị trường như hiện nay. Trong đó có Hợp tác xã Nông nghiệp và Phát triển đa ngành Hưng Vượng, mặc dù được thành lập chưa lâu nhưng Hợp tác xã đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất đó là máy nghiền mùn trong sản xuất nấm công suất 5 tấn/giờ. Biết được chủ trương của nhà nước có hỗ trợ kinh phí, Hợp tác xã đã Mạnh dạn làm đơn đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ một phần kinh cho đề án Đầu tư ứng dụng máy nghiền mùn trong sản xuất nấm” và được phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2019.

2_1.JPG

                                                              Một công đoạn trong quá trình sản xuất nấm

Đây là đề án có tổng kinh phí đầu tư của Hợp tác xã là 310 triệu đồng, kinh phí được hỗ trợ là 100 triệu đồng. Mục tiêu của đề án là: Đầu tư ứng dụng 01 máy nghiền mùn trong sản xuất nấm tại huyện Lạng Giang; góp phần thực hiện đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ nấm gắn với ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 – 2020.

Máy móc, thiết bị mới sau khi được triển khai sẽ mang lại hiệu quả như: Khắc phục được những nhược điểm từ phương pháp làm thủ công rút ngắn thời gian, đảm bảo được nguồn nguyên liệu đầu vào cho Hợp tác xã; ổn định phát triển và sản xuất; giải quyết việc làm ổn định cho người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư trong nông nghiệp ở địa phương; tăng thu nhập cho doanh nghiệp, từ đó góp phần tăng thêm nguồn thu ngân sách và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương./.

                                                                                                                                                     Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan