Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020; ngày 24/3/2020, Cục Công Thương địa phương đã ban Công văn số 203/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020; theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được giao thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí”, kinh phí hỗ trợ là 900 triệu đồng, với mục tiêu và nội dung chính: Hỗ trợ Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thành Phát (phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy trung tâm phay CNC; hỗ trợ Công ty TNHH KORESU (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) ứng dụng được 01 máy cắt dây CNC; hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Kim khí Bắc Giang (phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy cắt CNC plasma/gas 2000 x 12000 vào trong sản xuất các sản phẩm cơ khí.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm”, kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng, với mục tiêu và nội dung chính: Hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất bao bì Ánh Thảo (phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy cắt may tự động; hỗ trợ Công ty cổ phần Giấy xuất khẩu Bắc Giang (phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy bồi carton vào trong sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm.

Sau khi được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ hưởng để hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các đề án./.

                                                                                                                                      Vũ Trí Khương - TTKC

Tin liên quan