Phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2020

Ngày 12/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 457/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020.

Theo Quyết định, tổng kinh phí phê duyệt là 4.5 tỷ đồng được phân bổ cụ thể như sau

Phê duyệt 3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật theo các nhóm ngành như: nhóm ngành nghề công nghiệp chế biến; nhóm ngành nghề sản xuất sản phẩm thiết bị, dụng cụ cơ khí; nhóm ngành nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ để đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến nông sản, trong sản xuất rượu, sản xuất các loại bánh, sơ chế dược liệu, sản xuất mộc dân dụng…

Phê duyệt 440 triệu đồng để hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

Phê duyệt 630 triệu đồng phục vụ cho hoạt động tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn bao gồm: Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm; thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm vải thiều xuất khẩu sang Nhật Bản và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh Bắc Giang; hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế máy tăng áp và lọc mùi khí gas;…

Phê duyệt 230 triệu đồng cho nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền và 200 triệu đồng chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện chương trình khuyến công…       

Giao cho Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2020 theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Chi tiết văn bản:/signed.pdf

                                                                                                                                                         Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan