Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019

Năm 2019, được sự lãnh đạo quan tâm chỉ đạo cùng với sự đoàn kết thống nhất nội bộ, sự cố gắng của từng cá nhân và tập thể, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành tốt các nội dung công việc, cụ thể như sau:

Tham mưu xây dựng các văn bản, kế hoạch về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng và xúc tiến thương mại:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia 2019, được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018; Quyết định 1871/QĐ-BCT ngày 27/06/2019 về việc ngừng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 18/02/2019; Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công năm 2019.

- Tham mưu xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2019, được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 18/02/2019; Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chương trình xúc tiến thương mại năm 2019.

- Xây dựng nội dung và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019, được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 01 /3/2019; Quyết định số 220/QĐ-SCT ngày 05/11/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 35/QĐ-SCT ngày 01 /3/2019 của Sở Công Thương trong đề án phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng.

Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch khuyến công quốc gia:

Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ thực hiện 3 đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí thực hiện là 2.200 triệu đồng. Cả năm 2018, Trung tâm triển khai và hoàn thành 3/3 đề án; kinh phí thực hiện là 2.200 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ được giao. Cụ thể như sau:

- Đề án “Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi”: Hỗ trợ Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi FAGO (xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang) xây dựng được 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 800 tấn/năm, tổ chức hội nghị trình diễn giới thiệu mô hình; kinh phí hỗ trợ 1.000 triệu đồng.

- Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm từ gỗ”: Hỗ trợ Công ty cổ phần Giấy Mạnh Đạt (xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam) ứng dụng được 01 nồi hơi, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng; hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Anh Đào (xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang) ứng dụng được 02 máy bóc gỗ, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

- Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản phẩm cơ khí”: Hỗ trợ Công ty cổ phần Dich vụ và Thương mại Thống Nhất (huyện Lạng Giang); Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng (huyện Việt Yên) ứng dụng được 01 máy cắt Laser sợi quang, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng và 01 máy trung tâm gia công đứng CNC, kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

 Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang phối hợp  với Cục Công Thương địa phương tổ chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên Hợp tác xã ngành Công Thương năm 2019.

Các đại biểu tham quan nhà máy.jpg

Các đại biểu thăm quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi FAGO (xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang)

Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh:

Nguồn kinh phí dành cho hoạt động khuyến công tỉnh năm 2019 là 3.000 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện cho 24 đề án. Kết quả đạt được như sau:

- Nội dung đào tạo nghề, truyền nghề, đã triển khai và hoàn thành 2/2 đề án: Phối hợp với Hợp tác xã Mộc Bãi Ổi đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân dụng tại xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang) cho 50 lao động tại xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang); Hội nông dân huyện Tân Yên hoàn thành đề án  và đề án đào tạo nghề mộc dân dụng cho 25 lao động tại các địa phương.

- Nội dung hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, đã triển khai và hoàn thành 4/4 đề án: Tổ chức được các đoàn công tác tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, các tỉnh miền miền núi phía Bắc...; tổ chức tập huấn chính sách mới về khuyến công và các văn bản pháp luật liên quan; tập huấn về kỹ thuật an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản cho 12 học viên; đồng thời, phối hợp với Đảng ủy các Cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức tập huấn nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên khối các cơ quan tỉnh Bắc Giang trong việc tiếp cận, phát huy cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cho 150 học viên.

            - Nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã triển khai và hoàn thành 7/7 đề án: Đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo (Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn); đầu tư ứng dụng hệ thống sấy mỳ gạo sử dụng năng lượng mặt trời (Hợp tác xã mỳ Chũ Bắc Giang Tùng Chi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn); đầu tư ứng dụng máy hút ẩm công nghiệp trong sấy mỳ gạo (Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ mỳ gạo Quế Hằng Châu Sơn, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên); đầu tư ứng dụng máy đóng gói trà túi lọc tự động trong sản xuất chè (Hợp tác xã Hằng Anh, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế); đầu tư ứng dụng máy nghiền mùn trong sản xuất nấm (Hợp tác xã Nông nghiệp và Phát triển đa ngành Hưng Vượng, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang); đầu tư ứng dụng hệ thống thiết bị trong sơ chế, bảo quản thực phẩm (Hợp tác xã Nông nghiệp Đồng Tâm 3, xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa); đầu tư ứng dụng máy ép dầu trong chế biến thực phẩm (Hộ Kinh doanh Vũ Thị Dung, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế).

            - Nội dung phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đã triển khai và hoàn thành 3/3 đề án: Tổ chức tham gia Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng - Bắc Ninh năm 2019; tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019. Tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân và 15 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019.

- Nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn, đã triển khai và hoàn thành 2/2 đề án: Thực hiện hỗ trợ thiết kế và in ấn thử nghiệm với số lượng hạn chế mẫu mã, nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, bao bì đóng gói sản phẩm cho 10 cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến nông, lâm sản, thủy sản…; in ấn hộp carton, túi đóng gói sản phẩm vải thiều trọng lượng 5 kg cho các cơ quan, tổ chức của tỉnh Bắc Giang sử dụng nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều.

- Nội dung cung cấp thông tin, tuyên tuyền, đã triển khai và hoàn thành 2/2 đề án: Phối hợp với cơ quan báo, đài thực hiện hoạt động thông tin tuyên truyền lĩnh vực Công Thương; quảng bá sản phẩm, cơ sở công nghiệp nông thôn và làng nghề của tỉnh; đồng thời tổ chức các hoạt động trang thông tin điện tử.

- Nội dung chi khác cho hoạt động khuyến công, đã triển khai và hoàn thành 1/1 đề án: Thống kê, xác định vị trí, ranh giới, diện tích quy hoạch; đo khoanh vùng, cắm mốc tại thực địa các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh (thực hiện theo Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh).

- Nội dung nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công, đã triển khai và hoàn thành 3/3 đề án: Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 734/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang; xây dựng, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các hoạt động khuyến công.

Cả năm 2019, Trung tâm triển khai và hoàn thành 24/24 đề án; kinh phí thực hiện là 3.000 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ được giao.

Hội nghị xúc tiến vải thiều tại Bằng Tường Trung quốca.jpg

                                             Hội nghị xúc tiến vải thiều tại Bằng Tường, Trung quốc

Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

            Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2019 được Giám đốc Sở Công Thương giao cho Trung tâm chủ trì thực hiện 3 nhóm đề án: Thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn; phát triể, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng với tổng kinh phí 1.360 triệu đồng để. Kết quả như sau:

- Nhóm đề án thông tin, tuyên truyền: Phối hợp với Tạp chí Công Thương, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…tổ chức tuyên truyền về công tác tiết kiệm năng lượng; hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh; thường xuyên đưa các tin, bài, ảnh về hoạt động khuyến công, tiết kiệm năng lượng trên website của đơn vị.

- Nhóm đề án công tác đào tạo, tập huấn: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho 126 học viên về tiết kiện năng lượng và điều tra khảo sát cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Nhóm đề án công tác phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; nâng cao hiệu quả và năng lực về công tác tiết kiệm năng lượng:

­+ Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng các phòng học cho 6 trường: Trường Tiểu học Ngọc Thiện 1, Lam Cốt, huyện Tân Yên, Trường tiểu học Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, Trường tiểu học Nguyễn Khắc Nhu, thành phố Bắc Giang và trường tiểu học và trung học cơ sở Thắng Cương, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; trường tiểu học Đồng Phúc, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng.

+ Xây dựng và lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cấp điện cho tòa nhà làm việc của Văn phòng tỉnh ủy Bắc Giang.

+ Xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng  năng lượng mặt trời cho khuôn viên UBND xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn.

Cả năm 2019, Trung tâm triển khai và hoàn thành 3/3 nhóm đề án; kinh phí thực hiện là 1.360 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ được giao.

Hệ thống chiếu sáng tại trường tiểu học và Trung học cơ sở Thắng Cương (huyện Yên Dũng.jpg

            Hệ thống chiếu sáng tại trường tiểu học và Trung học cơ sở Thắng Cương (huyện Yên Dũng)

Tăng cường công tác tư vấn khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp và tư vấn tiết kiệm năng lượng:

Năm 2019, Trung tâm tiến hành tư vấn kiểm toán năng lượng cho: Công ty cổ phần Tân Xuyên, Công ty TNHH Siflex Việt Nam, công ty TNHH Deayong Hà Nội, Công ty TNHH Thạch Bàn. Tổng giá trị hợp đồng là: 339.760.000 đồng.

Thực hiện và hoàn thành Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang:

 - Về Nội dung thông tin thương mại và tuyên truyền để tiêu thụ hàng hóa trong nước và nước ngoài:

+ Duy trì tạp chí xúc tiến thương mại, khuyến công và tiết kiệm năng lượng trên sóng phát thanh và truyền hình Bắc Giang, đã phát sóng được 12 số.

+ Duy trì công tác cập nhật thông tin hoạt động của ngành, của tỉnh về lĩnh vực; cập nhật thông tin về hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn).

+ Tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại (Catalog, tờ rơi, đĩa VCD) tuyên truyền, quảng bá sản phẩm hàng hoá và sản phẩm làng nghề truyền thống Bắc Giang.

 + Phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động thông tin quảng bá nhằm hỗ trợ hàng hóa của các doanh nghiệp Bắc Giang thâm nhập thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu mới, cụ thể:

+ Phối hợp với Trung tâm phát triển thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử; Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương duy trì sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang (san24h.vn)  nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang.

- Về tham gia Hội chợ triển lãm trong nước, nước ngoài: Tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung tại Lào Cai; hội chợ đặc sản vùng miền; triển lãm quốc tế Việt - Nga tại Hà Nội. Hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia tại các Hội chợ tại các tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hà Nội…

- Về nội dung Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng tỉnh Bắc Giang:

+ Phối hợp với các Vụ, Cục của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp; các ngành của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn và Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, các sản phẩm khác đặc trưng, chủ lực của tỉnh Bắc Giang tại Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) tháng 5/2019.

+ Tổ chức Diễn đàn Kinh tế sản xuất, tiêu thụ vải thiều và quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông sản tỉnh Bắc Giang tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tháng 5/2019.

+ Phối hợp với Saigon Co.opmart tổ chức sự kiện đưa vải thiều vào hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối ở miền Trung và miền Nam.

+ Phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện Lục Ngạn tổ chức Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ vải thiều, các sản phẩm đặc trưng huyện Lục Ngạn tại Hà Nội.

+ Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn tổ chức thành công 2 lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì và tìm hiểu chính sách xuất nhập khẩu vải thiều và một số sản phẩm nông sản vào thị trường Trung Quốc.

+ Tổ chức thường trực nắm bắt tỉnh hình sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2019 báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Công Thương theo quy định.

+ Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng tỉnh Bắc Giang tại thành phố Hà Nội.

+ Tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019: Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2019”.

- Về hoạt động xúc tiến Thương mại khác:

+ Tham dự Hội nghị kết nối cung cầu tại Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Nội...

+ Phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội chợ, triển lãm tôn vinh thành tựu kinh tế và phát triển thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế.

+ Phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức diễn đàn kinh tế xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và tiêu thụ gà đồi Yên Thế .

+ Dự kiến phối hợp Ban Chính sách - Pháp luật Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức gian hàng dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào cuối tháng 12/2019./.

                                                                                                                                   HUYỀN TRANG - TTKC&XTTM

           

 

Tin liên quan