Sở Công Thương Hà Giang thông tin về biện pháp quản lý hàng hóa XNK, phương tiện vận tải của phía Trung Quốc tại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo, tỉnh Hà Giang

               Ngày 10/4/2020, Sở Công Thương tỉnh Hà Giang gửi Thông báo từ Cục Thương vụ Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc, kể từ ngày 09/04/2020, để tăng cường công tác phòng chống dịch Covid -19, phía Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định mới về quản lý người điều kiện phương tiện vận tải qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, Trung Quốc, để giao nhận hàng hóa. Phía Trung Quốc chỉ cho phép những  lái xe phía Việt Nam có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh Hà Giang mới được điều khiển phương tiện sang giao, nhận hàng tại phía cửa khẩu Thiên Bảo, Trung Quốc và phải đi về trong ngày; phía bạn cũng giới hạn lái xe của Trung Quốc chỉ bao gồm những công dân có hộ khẩu tại huyện Malipho, Châu Văn
Sơn, tỉnh Vân Nam.

           Để thực hiện biện pháp nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang đang phối hợp với phía Trung Quốc lập, thống nhất danh sách lái xe, dự kiến 100 người (mỗi bên 50 người), để thực hiện việc vận tải hàng hóa qua lại cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, Trung Quốc. Việc phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và phương tiện trong ngày qua lại cặp khẩu quốc tế Thanh Thủy, Việt Nam – Thiên Bảo, Trung Quốc.

          Do đó, để tránh chế việc ùn tắc hàng hóa xuất khẩu; đặc biệt là, các hàng hóa nông sản tươi sống của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang; đồng thời, nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại về kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong trường hợp phương tiện, hàng hóa xuất khẩu phải lưu kho bãi quá dài ngày tại cửa khẩu. Sở Công Thương tỉnh Hà Giang trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp thực hiện:

          1. Thường xuyên theo dõi và trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, để cập nhật nắm bắt tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang.
          2. Thông báo, khuyến cáo các Hiệp hội, ngành hàng, các doanh nghiệp, thương  nhân xuất khẩu nông sản:
            - Các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, để chủ động trong việc thu hoạch, thu mua hàng hóa xuất khẩu; chủ động trao đổi thông tin về số lượng hàng hóa xuất khẩu, dự kiến thời gian vận chuyển hàng đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang cho đối tác tại tỉnh Hà Giang và phía Trung Quốc biết, để sắp xếp thời gian giao nhận cho phù hợp, tránh phải lưu kho bãi, đặc biệt là đối với các hàng hóa nông sản tươi sống xuất khẩu theo hình thức mua bán cư dân biên giới

           - Chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định về nhập khẩu hàng hóa của phía Trung Quốc như: Chú trọng quan tâm thực hiện các giao dịch xuất nhập khẩu theo thông lệ quốc tế, thông qua hợp đồng mua bán ngoại thương; các quy định về tem nhãn, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, quy cách đóng gói, chất lượng, chủng loại.
         Sở Công Thương Bắc Giang khuyến cáo các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, thương  nhân  xuất  khẩu  nông  sản, hoa quả: Thường xuyên cập nhật các thông tin, tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu sẽ giúp cho các doanh nghiệp, thương nhân chủ động có phương án triển khai hiệu quả, giảm thiểu tối đa hàng hóa ùn ứ và những thiệt hại lớn về kinh tế

          Sở Công Thương Bắc Giang  sẽ thường xuyên cập nhật thông tin có liên quan lên Trang thông tin điện tử của ngành .  https://sct.bacgiang.gov.vn/ và trang sàn GDTMĐT  http://san24h.vn/ .

Chi tiết kèm theo công văn số 404/SCT-QLXNK:/De_nghi_phoi_hop_Cap_nhat_thong_tin_quan_ly_pdf

                                                                                                                              Ngô Thảo - Trung tâm KC & XTTM