Kết quả công tác xúc tiến thương mại tháng 9 năm 2020

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM)  tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trong tháng 8/2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình.

Theo đó, đã đạt một số kết quả nổi bật như phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí XTTM số 09/2020.

Duy trì cập nhật thông tin về sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn).

Tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản, hàng hóa của Bắc Giang tham gia “Hội nghị kết nối doanh nghiệp nông sản – đường sắt – hàng không” theo hình thức trực tuyến do Cục Xuất khẩu – Bộ Công Thương chủ trì tổ chức ngày 08/9/2020, nhằm giới thiệu về phương thức vận tải hàng hóa nông sản bằng đường sắt, đường hàng không, đồng thời tạo cầu nối liên kết các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nông sản với các doanh nghiệp vận tải.

Tổ chức cho các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm của Bắc Giang tham gia Hội thảo tập huấn và kết nối Doanh nghiệp xuất khẩu với hệ thống phân phối nước ngoài theo hình thức trực tuyến năm 2020 doVụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương chủ trì tổ chức ngày 15/9/2020 nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam có mong nuốn tham gia vào chuỗi cung ứng và kết nối giao thương để xuất khẩu cho các tập đoàn (Walmart, Central Group, Aeon, Lotte, Mega Market…)

Duy trì công tác xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025 và công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Trên cơ sở kết quả đã triển khai, hoàn thành của tháng 9 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Trung tâm tiếp tục xây dựng nhiệm vụ tháng 10/2020 gồm các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025 (Xin ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của UBND các huyện, thành phố, các ban ngành; hoàn chỉnh kế hoạch).

Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang năm 2020.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí xúc tiến công thương số 10/2020.

Tiếp tục duy trì cập nhật thông tin về hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn).

Tổ chức 2 gian hàng triển lãm của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam – Vietnam Expo 2020 tại Hà Nội.

Xây dựng Kế hoạch tổ chức 2 gian hàng triển lãm của tỉnh tham gia trưng bày tại Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội.

Tổ chức hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia trư­ng bày triển lãm hàng hóa tại các hội chợ triển lãm trong nước tổ chức.

Triển khai thực hiện các Đề án XTTM đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

                                                                                                                           Nguyễn Khắc Nam - TP. Phòng XTTM