Dự thảo Quyết đinh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang

 Thực hiện Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang, Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh đã góp phần quan trọng trong quảng bá, giới thiệu, mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh, nhất là các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng. Tuy nhiên, qua triển khai thực hiện còn có những hạn chế, tồn tại nhất định: Nội dung hoạt động, nội dung hỗ trợ thuộc Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh chưa được quy định đầy đủ theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Trung ương, chưa phù hợp với thực tiễn, như chưa có quy định nội dung Hỗ trợ phát triển, vận hành hạ tầng thương mại, logistics phục vụ hoạt động ngoại thương; nội dung Tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường mạng…

Do đó, Sở Công Thương đã Dự thảo Quyết đinh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang để xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, nhân dân trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

Mọi ý kiến xin gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Bắc Giang, tầng 5 toà nhà liên đơn vị sự nghiệp các sở, ngành, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang./.

Dự thảo Quyết định:/Quyết định ban hành Quy chế%BFn_0.docx

Dự thảo Quy chế:/Quy chế%BFn_0.docx

                                                                                                                                        Trung tâm KC&XTTM