Kết quả công tác xúc tiến thương mại tháng 10

Thực hiện Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại (XTTM) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt chương trình XTTM tỉnh Bắc Giang năm 2021. Trong tháng  10 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình về công tác xúc tiến thương mại.

Theo đó, đã đạt được một số kết quả nổi bật như phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí Xúc tiến Công Thương  số 10/2021. Đăng tải thông tin, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hoàn chỉnh bản thảo “Quy chế xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang” thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 97/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành.

Phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ III - Năm 2021”.

Tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang những tháng cuối và thời gian tiếp theo trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyêt.

Vận động, tổ chức cho doanh nghiệp của tỉnh tham dự hội thảo khoa học trực tuyến “ Phát triển sản xuất cây vải thiều Việt Nam theo chuỗi liên kết” tại điểm cầu Bắc Giang do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức;

Trên cơ sở kết quả đã triển khai, hoàn thành của tháng 10 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19. Trung tâm xây dựng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 gồm các nội dung:

Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang tổ chức sản xuất và phát sóng Tạp chí xúc tiến Công Thương số 11/2021; Duy trì cập nhật thông tin về hàng hoá của các doanh nghiệp trong tỉnh trên Sàn giao dịch TMĐT trực tuyến (san24h.vn); Đăng tải thông tin, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản với các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Công Thương; các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố triển khai tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang những tháng cuối năm theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Tổ chức đoàn doanh nghiệp của tỉnh tham gia chương trình “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực phía Bắc với nhà phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức tại khu quảng trường tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cuối tháng 11/2021;

Tham mưu cho Sở Công Thương và Hội đồng thẩm định chương trình XTTM tỉnh Bắc Giang trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh nội dung Chương trình XTTM tỉnh Bắc Giang năm 2021 cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid – 19.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh tham gia các sự kiện kết nối, giao thương trực tuyến xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản,  sản phẩm OCOP…do Cục XTTM và các tỉnh, thành phố tổ chức.

Triển khai thực hiện các Đề án Xúc tiến thương mại đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

                                                                                                                                Nguyễn Khắc Nam – Phòng XTTM