Bắc Giang ban hành Kế hoạch tổ chức xúc tiến, tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưngnăm 2021

Ngày 01/11, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 553/KH-UBND về tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng những tháng cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo.

Nhăm mục đích đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh; tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm quảng bá, giới thiệu các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh những tháng cuối năm và thời gian tới tại thị trường trong nước và xuất khẩu; gắn với giới thiệu tiềm năng du lịch, lợi thế thu hút đầu tư của tỉnh; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài nước tìm kiếm đối tác, cơ hội ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tỉnh và của tỉnh Bắc Giang với các cơ quan ở Trung ương, các tỉnh, thành phố bạn; tạo điều kiện thuận lợi lưu thông tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh; thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19.

Nội dung: Tổ chức “Hội nghị Trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2021” bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (trên nền tảng ứng dụng Zoom do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện) và được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian: Từ 08h00 - 09h45, ngày 11/11/2021.

- Điểm cầu chính tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang: Tại Hội trường Trung tâm, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Điểm cầu tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang:  tại UBND huyện Tân Yên Hội nghị Trực tuyến xúc tiến tiêu thụ thịt lợn và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2021”.

- Điểm cầu tại huyện Yên Thế: tại UBND huyện Yên Thế “Hội nghị Trực tuyến xúc tiến tiêu thụ gà đồi Yên Thế và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2021”.

- Điểm cầu tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang: tại UBND huyện Lục Nam “Hội nghị Trực tuyến xúc tiến tiêu thụ Na Lục Nam và các nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh năm 2021”.

- Điểm cầu tại các huyện, thành phố còn lại của tỉnh Bắc Giang: Thành phố Bắc Giang, huyện: Sơn Động, Lạng Giang, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên.

- Điểm cầu tại Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư/Khuyến công và Xúc tiến thương mại/Xúc tiến phát triển Công thương tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh... và các tỉnh, thành phố trong cả nước

- Điểm cầu tại các Sàn Thương mại điện tử, các Trung tâm thương mại, Siêu thị, kênh phân phối, doanh nghiệp/thương nhân kinh doanh tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố

Theo đó nội dung của kế hoạch UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Văn hóa , Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Lục Ngạn, Viễn thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên qun xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến; đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí xây dựng các phóng sự, tài liệu, ấn phẩm, catalogue, poster quảng bá sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, sàn giao dịch thương mại điện tử, cơ quan thông tấn, báo chí, trang mạng xã hội (zalo, fecebook, youtube….) để khơi thông thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông tiêu thụ Cam, Bưởi, Na, thịt lợn, thịt gà và các nông sản chủ lực đặc trưng của tỉnh những tháng cuối năm 2021 và thời gian tiếp theo.

                                                                                                                     Ngô Thảo - Trung tâm KC&XTTM