Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2020. Trong tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến công và XTTM Bắc Giang đã triển khai và hoàn thành được nhiều nội dung, chương trình.

Triển lãm thương mại quốc tế Chiết Giang 2019 là một trong những triển lãm hàng hóa xuất khẩu quy mô lớn nhất, lâu đời nhất do tỉnh Chiết Giang tổ chức độc lập trong khu vực ASEAN.

Chiều 4/10, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, bàn các giải pháp góp phần bình ổn thị trường gas.