Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2021

Ngày 29/3/ 2021, Sở Công thương Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-SCT về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Theo Quyết định, tổng kinh phí thực hiện Chương trình được phê duyệt là 1,5 tỷ đồng, bao gồm 03 nội dung như sau:

Công tác thông tin tuyên truyền: Phối hợp với Báo Bắc Giang và Tạp chí Công Thương và các cơ quan có liên quan tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường: Triển khai xây dựng mô hình chiếu sáng học đường, lắp đặt, thay thế mới hệ thống chiếu sáng của 09 trường Tiểu học bao gồm: Thái Đào, Tiên Lục, Dương Đức của huyện Lạng Giang; trường Tiểu học Phúc Hòa, An Dương, Đại Hóa của huyện Tân Yên; trường Tiểu học Tư Mại của huyện Yên Dũng, trường Tiểu học Thị trấn Thắng của huyện Hiệp Hòa và huyện Việt Yên là trường Tiểu học  Vân Hà.

Xây dựng và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời tại quảng trường UBND huyện Lục Ngạn

Để triển khai thực hiện các đề án trên, Giám đốc Sở Công thương giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành để tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2021./.

                                                                                                    Nguyễn Văn Minh - Phòng KC&TKNL

Tin liên quan