Phê duyệt thiết kế bản vẽ kỹ thuật dự toán công trình xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường

Ngày 04/5/2021, Sở Xây dựng Bắc Giang ban hành quyết định số 1018/QĐ-SXD về việc Phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán xây dựng công trình: Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 05 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, với nội dung sau:

Phê duyệt thiết kế BVTC-Dự toán xây dựng công trình: Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 05 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

Tên công trình: Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại 05 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

Tổ chức tư vấn lập thiết kế BVTC- dự toán công trình: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo tiêu chuẩn ánh sáng của học sinh và cán bộ giáo viên Trường Tiểu học thuộc huyện Tân Yên; Lạng Giang;Yên Dũng.

Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

- TCVN 8793: 2011- Yêu cầu thiết kế Trường Tiểu học

- TCVN 7114: 2008: Tiêu chuẩn chiếu sáng cho hệ thống làm việc trong nhà;

- QCVN 9: 2013/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả.

Địa điểm xây dựng: Trường Tiểu học Phúc Hòa, An Dương, trường THCS Đại Hóa thuộc huyện Tân Yên; trường Tiểu học Tiên Lục thuộc huyện Lạng Giang; trường Tiểu học Tự Mại thuộc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.

Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

Phương án bồi thường GPMB: Không phải bồi thường GPMB.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021./.

                                                                                                                                       Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan