Bắc Giang: Tôn vinh các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và tổng kết phong trào sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2021

Ngày 11/10, Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2021; tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, giai đoạn 2016-2021; trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ IX.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Lâm Thị Hương Thành - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/11785169/1633934874484_a4.jpg/dda6fb6c-a713-4cb4-aaa1-07fc9113c932?t=1633934874497                                      Các đại biểu thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo HND tỉnh khẳng định, những năm qua phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, ảnh hưởng tích cực đến đời sống của nông dân các dân tộc trong tỉnh. Tinh thần, ý thức làm chủ và trình độ, kiến thức SXKD của nông dân được nâng lên. Tư duy về kinh tế từng bước thay đổi, nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất ra sản phẩm không chỉ tiêu thụ trong nước mà xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Trong năm 2020 có hơn 107,6 nghìn hộ SXKD giỏi. Trong đó có 86.414 hộ cấp cơ sở, 17.340 hộ cấp huyện, 3.240 hộ cấp tỉnh và 614 hộ cấp Trung ương. Qua bình xét, mỗi năm Bắc Giang có hơn 100 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 82% số hộ đăng ký.

Giai đoạn từ năm 2016 - 2021, với hơn 56 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, các cấp Hội đã cho gần 2.000 hộ vay để thực hiện hơn 230 dự án; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hơn 68.000 hộ vay với tổng dư nợ hơn 4.800 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân có thu nhập từ 1 đến hơn 3 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 102 nghìn lượt hội viên, nông dân; cung ứng 24 nghìn tấn phân bón trả chậm; xây dựng hằng trăm mô hình trình diễn, hướng dẫn thành lập 71 HTX và 191 tổ hợp tác, cùng hơn 1 nghìn tổ liên kết và chi hội nông dân nghề nghiệp… Đồng thời, tăng cường thông tin thị trường, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm về những kết quả, hạn chế trong thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, giai đoạn 2016 - 2021. Đồng thời tổng kết, đánh giá kết quả bình chọn kết quả để “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III, năm 2021 và tổng kết, trao giải Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX, năm 2020 - 2021.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/11785169/1633935044676_a1.jpg/c6440588-27ea-4b72-b943-58434bb5a678?t=1633935044678                   Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh, những năm qua phong trào thi đua SXKD giỏi đã phản ánh sự năng động sáng tạo, trách nhiệm của các cấp Hội Nông dân cả nước. Những thành công của phong trào đã góp phần tích cực, hiệu quả trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đưa Bắc Giang là tỉnh đứng tốp đầu trong triển khai Chương trình; đứng thứ 3 khu vực miền núi phía Bắc trong triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Để tiếp tục phát triển phong trào, đồng chí đề nghị các cấp HND trong tỉnh cần nắm chắc Nghị quyết Đại hội đại biểu XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Hội Nông dân Việt Nam.

Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tập trung tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân thế hệ mới sẵn sàng liên kết, hợp tác để sản xuất hiệu quả.

Nâng cao vai trò của hội trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo, giai đoạn 2020 - 2025” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp sáng tạo cho các hội viên nông dân. Huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân SXKD. Các cấp HND phải làm tốt vai trò là đầu mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân hàng và các tổ chức tín dụng để hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển SXKD.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/11785169/1633935238238_a6.jpg/ad908c7a-4cc1-4013-aacd-62ca5173aaf6?t=1633935238240  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể
   có thành tích xuất sắc trong phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2016 - 2021

Phát biểu làm rõ hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Sơn yêu cầu các cấp HND trong tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, xây dựng nông thôn mới; nắm vững, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030 tầm nhìn năm 2035.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động của Hội thường xuyên hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình và tâm tư nguyện vọng của từng hội viên nông dân, nhất là nông dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Làm tốt công tác giám sát và phản biện chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả. Tăng cường ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để tạo lợi thế phát triển. Đẩy nhanh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ sản xuất nông nghiệp; áp dụng công nghệ xanh vào sản xuất; hỗ trợ nông dân bán sản phẩm trên các sàn giao dịch điện tử và xuất khẩu ra nước ngoài…

Để xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các Sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn để tổ chức lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo bước chuyển biến mới, hiệu quả trong nhận thức và ý thức trách nhiệm đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/11785169/1633935384112_a7.jpg/dcbe6285-a755-4a7b-b308-26caf12ad069?t=1633935384115                                   Chủ tịch HND tỉnh tặng Bằng khen cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Tại hội nghị, 40 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào SXKD giỏi giai đoạn 2016 - 2021, 120 hộ SXKD giỏi được Chủ tịch HND tỉnh tặng Bằng khen, 25 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh.

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX cấp tỉnh cũng đã tổ chức trao giải cho các cá nhân đạt giải. Trong đó, giải Nhất thuộc về ông Lê Bá Kim, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn với giải pháp “Nhà lưới không nóc cho vườn vải”.

Description: https://bacgiang.gov.vn/documents/20181/11785169/1633935563804_a8.jpg/192f5db9-b5d5-4a2c-86ac-3e583879c8d2?t=1633935563807               Các cá nhân đạt giải tại Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ IX

                                                                                                                             Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan