Bắc Giang triển khai đề án: Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam

Thực hiện triển khai Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024” được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 11/6/2020 tại Kế hoạch số 2536/KH-UBND , với nội dung cụ thể như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong cộng đồng NVNONN thông qua các hình thức đa dạng; đẩy mạnh tuyên truyền về cơ chế, chính sách cuộc vận động để cộng đồng NVNONN nói chung và người Bắc Giang ở nước ngoài nói riêng biết và hiểu về chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm, hàng hóa Việt, khả năng sản xuất, kinh doanh trong nước, phù hợp với từng địa bàn. Phổ biến, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong nước về vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, sở hữu trí tuệ, mẫu mã, quy cách  2 hàng hóa; quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; cơ chế và thủ tục giải quyết khi xảy ra tranh chấp và hỗ trợ kịp thời về nhu cầu, thị hiếu tiêu dùng của nước sở tại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tấm gương sáng người Việt Nam và kiều bào Bắc Giang thành đạt ở nước ngoài.

20ebea3d882871762839_0.jpg

Xây dựng các chương trình, chuyên mục giới thiệu sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của tỉnh bằng nhiều hình thức trên các kênh thông tin hướng vào NVNONN.

Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại bằng nhiều hình thức phong phú nhằm thúc đẩy các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới cộng đồng quốc tế, cộng đồng NVNONN thông qua các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương như: Báo Thế giới và Việt Nam, Tạp chí Hữu nghị, Thông tấn xã Việt Nam..., Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử và các ấn phẩm...

Tiếp tục cập nhật dữ liệu về cộng đồng người Bắc Giang ở nước ngoài, nghiên cứu xây dựng dữ liệu về các hội đoàn doanh nghiệp kiều bào ở các nước; Thường xuyên cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp xuất khẩu thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối, hợp tác, đưa sản phẩm ra nước ngoài phục vụ cho việc trao đổi thông tin và cung cấp cho các hiệp hội doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài;  Rà soát các sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản phẩm đã đạt các chứng nhận OCOP của tỉnh Bắc Giang để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu sản phẩm hàng Việt tại Bắc Giang đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Xúc tiến thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt trong và ngoài nước bằng việc phối hợp với cộng đồng NVNONN, chính quyền sở tại trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh tại nước ngoài hàng năm nhằm giới thiệu, quảng bá hàng hóa Việt Nam, các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang và kết nối các doanh nghiệp người Bắc Giang và nước ngoài.

Thu thập thông tin, kết nối với các cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm giới thiệu sản phẩm hàng Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan, đơn vị xúc tiến thương mại, hoặc gửi hàng hóa đặc trưng của tỉnh, sản phẩm hàng hóa đã đạt các chứng nhận OCOP tham gia giới thiệu ở nước ngoài, đặc biệt là những nước có đông người Việt như: Hoa Kỳ, Úc, Nga, các nước Đông Âu, các nước khu vực ASEAN…

Triển khai quà tặng đối ngoại bằng các sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh, có tiềm năng xuất khẩu dùng cho các hoạt động ngoại giao, phục vụ các hội, đoàn Việt Nam.

Mặt khác, thúc đẩy vai trò của các hội đoàn, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, trí thức của người Việt Nam ở nước ngoài như: Vận động các hiệp hội, hội đoàn, tổ chức, cá nhân, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, hội đồng hương tham gia giới thiệu, tiêu thụ và thiết lập các kênh phân phối hàng Việt Nam tại nước ngoài; vận động doanh nhân NVNONN, đặc biệt là doanh nhân gốc Bắc Giang ở nước ngoài tại các trung tâm thương mại, chợ, siêu thị của người Việt trưng bày, giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh như: Thủ công mỹ nghệ, nông sản, các sản phẩm OCOP... vận động các doanh nhân, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài tích cực chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến về tỉnh, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa trong nước.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động như:  Nghiên cứu xây dựng và tổ chức các hoạt động dành cho người Bắc Giang ở nước ngoài và thân nhân, tạo sự gắn kết, giao lưu, trao đổi với kiều bào và thân nhân, tăng cường sự quan tâm, thu hút của thế hệ trẻ trong các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của tỉnh

Phát huy vai trò của các tổ chức Hội đồng hương Bắc Giang tại các nước và sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, hội hữu nghị đối với công tác NVNONN.

Tích cực vận động kiều bào Bắc Giang thành lập mới các tổ chức Hội, câu lạc bộ ở nước ngoài theo luật pháp của nước sở tại, tham gia vào các tổ chức chung của cộng đồng NVNONN, tập trung vào các quốc gia trọng điểm: Đức, Pháp, Séc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga,...

Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp theo quy định của pháp luật trong các dịp sơ kết hoặc tổng kết nhằm khuyến khích các cá nhân, tổ chức NVNONN có thành tích trong việc giới thiệu, hỗ trợ thiết lập kênh phân phối hàng Việt Nam nói chung và các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Công khai, minh bạch về chính sách, quy định, thủ tục đầu tư và nhất quán trong thực hiện. Chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường thông tin và tư vấn các vấn đề liên quan đến NVNONN để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của kiều bào trong quá trình đầu tư.

Sở Công Thương  phối hợp với Sở Ngoại vụ triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy đưa hàng Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm của tỉnh Bắc Giang vào các hệ thống phân phối ở nước ngoài, tăng cường kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp NVNONN; tranh thủ cộng đồng NVNONN để mở rộng hệ thống phân phối hàng Việt Nam sang thị trường nước ngoài, trong đó tập trung vào những sản phẩm chủ lực của địa phương, ưu tiên vào những nơi có nhiều người Việt sinh sống./.

                                                                                                                                                Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan