Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam năm 2020

Ngày 22/7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội. Cùng dự có nhiều lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu địa phương và 30 điểm cầu quốc tế với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu.

Tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị; cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong tỉnh.

Description: https://www.bacgiang.gov.vn/documents/20181/8872573/1595404537091_IMG_0079.jpg/c2ce6e2b-82c8-41b4-99a7-590361b43ce3?t=1595404537093

                 Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/02/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW (Nghị quyết 55) về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 55 đánh giá, trong 15 năm qua, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, ngành năng lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Cụ thể, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia còn nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu, phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn; nhiều dự án điện bị chậm so với quy hoạch, kế hoạch; một số chỉ tiêu bảo đảm an ninh năng lượng đang biến động theo chiều hướng bất lợi, thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, giữa phát điện với truyền tải điện; chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa hoàn toàn phù hợp với cơ chế thị trường, chưa tách bạch với chính sách an sinh xã hội.

Theo Nghị quyết 55, một trong những nguyên nhân của những hạn chế trên là chậm giải quyết những vướng mắc về phương hướng phát triển các nguồn năng lượng và cụ thể hóa cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh vực này.

Từ đó, Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị nêu quan điểm, phát triển năng lượng quốc gia phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xu thế hội nhập quốc tế; nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hóa hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng.

Bên cạnh đó, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng.

Description: https://www.bacgiang.gov.vn/documents/20181/8872573/1595404660207_Dien+dan+theo+hinh+thuc+truc+tuyen+den+cac+tinh+va+1+so+quoc+gia.jpg/74cfb52b-75ff-4f73-ae97-fc6429cc1c8a?t=1595404660216                                            Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam năm 2020

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, hội nghị là cơ hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn, trao đổi đề xuất những vấn đề lớn, để phát triển các dự án năng lượng; làm rõ các kinh nghiệm quốc tế về mô hình cơ chế, chính sách và giải pháp công nghệ đột phá trong phát triển năng lượng, nhất là trong chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển bền vững.

Đồng thời, nhằm đánh giá sự phối hợp giữa các bộ, ngành trung ương, địa phương; mối quan hệ hữu cơ tác động đến các đối tượng chịu tác động của chính sách từ Nhà nước, doanh nghiệp, người dân đến các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quá trình phát triển năng lượng đất nước. Từ đó đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách, kịp thời triển khai Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.

Description: https://www.bacgiang.gov.vn/documents/20181/8872573/1595428244072_46.jpg/d5aa7b47-f61b-4661-b5b2-e344095dfbb5?t=1595428244081

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khẳng định: Ngành năng lượng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế số và đảm bảo quốc phòng - an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Ngành năng lượng cũng là nền tảng hạ tầng để phát triển của mỗi quốc gia.

Cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp năng lượng, ngành năng lượng Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, đã đáp ứng các nhu cầu về năng lượng, đặc biệt là nhiệt năng cho phát triển KT-XH Việt Nam.

Đồng thời nhấn mạnh, thông qua diễn đàn này, những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về năng lượng quốc gia sẽ được quán triệt, cơ quan Đảng và Quốc hội, các bộ, ngành của Việt Nam cũng như các cơ quan, các tổ chức đối tác quốc tế cùng trao đổi để triển khai thực hiện giải pháp nhằm thực hiện đồng bộ thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết 55 đã đề ra.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được nghe các phân tích, đánh giá của các diễn giả, chuyên gia trong ngành năng lượng; các doanh nghiệp trong và ngoài nước, điển hình như:

Ông Giorgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chia sẻ về kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu trong tăng trưởng và năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Ông Mark Wesley Menezes - Thứ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ cho biết về sáng kiến và hỗ trợ của Bộ Năng lượng Mỹ cho phát triển năng lượng tái tạo khu vực Đông Nam Á và Việt Nam.

Bà Steffi Stallmeister - Giám đốc điều hành hoạt động Dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nêu quan điểm về chuyển dịch năng lượng gắn với phát triển bền vững của Việt Nam.

Đồng thời, hội nghị đã tổ chức trao đổi, đối thoại với chủ đề “Thống nhất ý chí, hành động nhanh, quyết liệt và đồng bộ để đưa Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống”.

Tại đây, các biên bản ghi nhớ, hợp tác đã được ký kết giữa các bộ, ngành, tỉnh, thành phố với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên lĩnh vực năng lượng, với tổng giá trị dự kiến của các dự án khoảng trên 20 tỷ USD./.

                                                                                                                                         Theo www.bacgiang.gov.vn

Tin liên quan