560/QĐ-UBND

Về việc sáp nhập Trung tâm Xúc tiến thương mại vào Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, trực thuộc Sở Công Thương 

Tài liệu đính kèm: