Bắc Giang: Điều chỉnh, rút khỏi quy hoạch và thành lập mới các cụm công nghiệp

Mã số thuế:
Điện thoại:
Địa chỉ:

Trong năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh, rút khỏi quy hoạch các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn đến năm 2020. Cụ thể, điều chỉnh thu hẹp quy hoạch diện tích 6 CCN bao gồm: CCN Thọ Xương, phường Thọ Xương; CCN Xương Giang II, xã Xương Giang và CCN Dĩnh Trì, xã Dĩnh Trì (thành phố Bắc Giang); CCN Đồng Đình, thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên); CCN Bố Hạ I, xã Bố Hạ, thị trấn Bố Hạ (huyện Yên Thế); CCN Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam). Diện tích điều chỉnh thu hẹp từ 176,3 ha xuống còn 67,02 ha. Rút khỏi quy hoạch 7 CCN đã được thành lập bao gồm: CCN Núi Sẻ, xã Phi Mô (huyện Lạng Giang); CCN Hùng Sơn, xã Hùng Sơn (huyện Hiệp Hòa); CCN Xương Giang I, xã Xương Giang và CCN Dĩnh Kế I, CCN Dĩnh Kế II, phường Dĩnh Kế (thành phố Bắc Giang); CCN thị trấn Neo, thị trấn Neo (huyện Yên Dũng); CCN Đồng Bài, thị trấn Nhã Nam (huyện Tân Yên). Tổng diện tích của 7 CCN rút khỏi quy hoạch là 80,36 ha.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định thành lập CCN Nham Sơn - Yên Lư thuộc địa bàn xã Nham Sơn và xã Yên Lư (huyện Yên Dũng). CCN có quy mô 50 ha, dự kiến ngành nghề thu hút đầu tư: Điện tử, may mặc, cơ khí, chế tạo máy, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp phụ trợ.../.

TTKC&TVPTCN