Hiện nay, nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm ra thị trường.

Trong năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vtriển côngTrong năm 2015, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang được giao triển khai thực hiện đề án hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộ