Bắc Giang: Hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 là “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự chú ý của doanh nghiệp, người dân đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, ổn định, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được khuyến khích tổ chức và thực hiện trong suốt cả năm 2024, trong đó tập trung cao vào các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các dịp cao điểm mua sắm trên thị trường. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được bắt đầu thực hiện từ mùa mua sắm cuối năm 2023, tập trung tổ chức trong tháng 3 (tháng cao điểm) và kéo dài trong cả năm 2024.

Các hoạt động hưởng ứng bao gồm: Tuyên truyền lưu động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024; biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử, website của các cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng: hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, tư vấn sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại,...

                                                                                                                               Theo bacgiang.gov.vn

Tin liên quan