Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An

Sở Công Thương Nghệ An ngày 08/4/2022 ban hành công văn gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố về việc Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nhằm hỗ trợ cho các doanh nhiệp, hợp tác xã... tìm kiếm đối tác, tiêu thụ sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp các sản phẩm OCOP của tỉnh Nghệ An.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:  

- Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương tỉnh Nghệ An - Số 70, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

- Người liên hệ: Bà Trần Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng, điện thoại: 0915.691.579, email: myha.sct@gmail.com; ông Nguyễn Văn Khanh, điện thoại: 0917.128.786, email: nguyenkhangmt@gmail.com 

Hoặc liên hệ trực tiếp với các hộ sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP đính kèm tại Công văn số 673/SCT-QLTM ngày 08/4/2022 của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An./.

 

Tin liên quan