Mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023

Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận ban hành công văn số 2123/SCT-QLTM ngày 18/8/2023 về việc mời tham gia Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Theo đó, với mục đích hưởng ứng Chuỗi sự kiện Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh, Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 trưng bày giới thiệu những thành tựu của tỉnh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch của tỉnh Bình Thuận; liên kết xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa các tỉnh, thành trong khu vực; thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.

Hội chợ triển lãm Công Thương - Sản phẩm OCOP tỉnh Bình Thuận năm 2023 là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp của các địa phương trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch mở rộng thị trường, xây dựng và quảng bá thương hiệu, phối hợp liên kết trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tạo không khí ngày hội, phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của nhân dân.

Thời gian: 07 ngày, từ ngày 19 tháng 10 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2023.

Địa điểm: dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

Quy mô: từ 250 - 300 gian hàng.

Ngành hàng, sản phẩm: sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; sản phẩm công nghiệp - thương mại; sản phẩm đồ gỗ, mỹ nghệ, làng nghề của các tỉnh, thành phố.

Đối tượng tham gia: Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; các tổ chức xúc tiến thương mại, du lịch, khuyến nông, khuyến công các tỉnh, thành phố; các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan