​​​​Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định suất đầu tư và số lao động sử dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, suất đầu tư phát triển công nghiệp ngành may mặc, dệt tại Bắc Giang nằm trong khoảng 45-55 tỷ/ha, tăng 120-175% so với giai đoạn 2016-2022. Trước tình hình suất đầu tư phát triển công nghiệp ngành dệt may tăng, để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cần có các biện pháp:

Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp

Cải tiến và tạo môi trường thông thoáng để thu hút các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính của từng sở, ngành, địa phương và công bố công khai các thủ tục hành chính (kèm theo các mẫu biểu, quy trình, phí và lệ phí) trên trang website, nơi giải quyết thủ tục hành chính của từng cơ quan để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện. Xây dựng phát triển  chính quyền điện tử, chuyển đổi số, kinh tế số.

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thuế tập trung, áp dụng khai thuế, nộp thuế điện tử; tăng cường sự phối hợp giữa Cục thuế, Hải quan và các cơ quản quản lý nhà nước trong việc nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hỗ trợ và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

 Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về vai trò, vị trí của khoa học công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hỗ trợ doanh nghiệp dệt may tham gia triển khai thực hiện dự án đổi mới khoa học công nghệ. Tăng cường hiệu quả quản lý, năng lực kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng của các sản phẩm hàng hóa.

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Đảm bảo đầu tư phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Hạ tầng giao thông vận tải thông suốt, an toàn; điện đảm bảo tốt nhu cầu sản suất; nguồn nước phụ vụ cho sản xuất được đảm bảo. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để thu hút các dự án đầu tư phát triển sản xuất. Đầu tư hoàn thiện và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, kho, bến bãi trên địa bàn tỉnh, nhất là những tuyến giao thông đang xuống cấp, gây khó khăn trong vận chuyển hàng hóa sản xuất.

Phát triển các loại hình dịch vụ Logistics, thuận lợi cho vận chuyển, lưu kho hàng hóa

Thu hút các dự án đầu tư hạ tầng logistics nhằm phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, kho, bến bãi tại các khu, cụm công nghiệp, cảng thủy nội địa, cảng cạn (ICD) đã được quy hoạch. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư thực hiện các dự án hạ tầng logistics có tính đa dạng kết hợp bốc xếp, kho bãi, vận chuyển, đóng gói và hỗ trợ, đa dạng hóa các dịch vụ đi kèm. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ Logistics đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, phục vụ tích cực hoạt động thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải thành lập các đại lý vận tải, giao nhận, góp phần giảm chi phí đầu vào để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Phát triển nguồn nhân lực

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 việc ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, quản trị là xu hướng tất yếu, giải pháp “hai trong một” giúp doanh nghiệp dệt may nhanh chóng hồi phục sau đại dịch và tiến lên vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, việc đầu tư cho công nghệ tiên tiến thực sự là “bài toán” khó. Vì vậy tỉnh cần hỗ trợ doanh nghiệp dệt may tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thực hiện các chương trình, đề án đào tạo nhân lực chất lượng cao đối với ngành dệt may, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

                                                                                                                                            Thân Thị Huệ

Tin liên quan