Phối hợp tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, ngành hàng tại nước ngoài

Thực hiện chủ trương tuyên truyền, quảng bá sản phẩm, ngành hàng tiêu biểu của Việt Nam ra thị trường thế giới, xúc tiến phát triển ngoại thương, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM), đề nghị Quý Cơ quan/tổ chức căn cứ định hướng phát triển thị trường và nhu cầu quảng bá thông tin cung cấp cho Cục XTTM các sản phẩm, tài liệu truyền thông như sau:

- Các sản phẩm truyền thông, trong đó ưu tiên các sản phẩm truyền thông số bằng tiếng Anh (Video clip, Flipbook, Brochure, Cataloge, Banner…) do Quý Cơ quan/tổ chức sản xuất nhằm quảng bá cho địa phương, ngành hàng hoặc sản phẩm đặc trưng của vùng miền, địa phương hoặc doanh nghiệp xuất khẩu tiêu biểu;

- Các tài liệu tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm, ngành hàng dạng bản in giấy bằng tiếng Anh (tờ rơi, ấn phẩm in màu) nhằm phục vụ công tác xúc tiến xuất khẩu, giới thiệu sản phẩm của địa phương, hiệp hội, ngành hàng.

Cục XTTM trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/tổ chức phối hợp gửi các sản phẩm truyền thông nói trên trước ngày 25 tháng 07 năm 2022 về địa chỉ: Phòng Phát triển năng lực Xúc tiến thương mại; Cục Xúc tiến thương mại (VIETRADE); Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; ĐT: 024.3934 7628 (máy lẻ: 70 ); Email: ptnl@vietrade.gov.vn; mydh.vietrade@gmail.com; Người liên hệ: Chị Hà My (Di động: 0944581163).

Tin liên quan