Thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Kết nối xúc tiến thiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022

 Ngày 05/5/2022, Sở Công Thương Sơn La ban hành công văn số 682/SCT-QLTM&HTQT thông báo về thời gian tổ chức Hội nghị Kết nối xúc tiến thiêu thụ, xuất khẩu xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022.

Theo đó, Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chuỗi sự kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với Nông dân Việt Nam và Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại tỉnh Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã thống nhất với Bộ Công Thương ấn định thời gian tổ chức Hội nghị.

Để tổ chức Hội nghị thành công, Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp, hỗ trợ tỉnh Sơn La tổ chức điểm cầu trực tuyến tại tỉnh, thành phố, kết nối với điểm cầu chính tại UBND tỉnh Sơn La cùng các điểm cầu trong và ngoài nước tham dự "Hội nghị kết nối xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu Xoài và nông sản tỉnh Sơn La năm 2022".

1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h30, ngày 21/5/2022.

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của VNPT các tỉnh, thành phố (do UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Tập đoàn VNPT chuẩn bị sẵn phòng họp, hạ tầng kỹ thuật kết nối và các điều kiện tổ chức 26 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố) hoặc tại phòng họp của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố (Do Sở Công Thương các tỉnh lựa chọn).

Sở Công Thương Sơn La trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố mời giúp các thành phần tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến của địa phương mình; đồng thời tổng hợp danh sách đại biểu đăng ký tham dự Hội nghị, gửi về Sở Công Thương Sơn La trước ngày 09/5/2022 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Sơn La.

Đầu mối liên hệ: Bà Phạm Thị Lan Hương - Phụ trách phòng Quản lý thương mại và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Sơn La. Điện thoại: 0852.446.868; Email: huongptl1969@gmail.com.

Tin liên quan