Bắc Giang: Tổ chức triển khai Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024

Ngày 08/4/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024, tổng kinh phí thực hiện là 3.500 triệu đồng.

Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh, tập trung khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh như các huyện: Hiệp Hòa, Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Thế và Sơn Động; Hỗ trợ phát triển các ngành, nghề sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản, thực phẩm tạo giá trị gia tăng cao, sử dụng nguyên liệu tại chỗ (chiếm trên 50% tổng giá trị nguyên liệu), trong đó ưu tiên hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất thuộc các nhóm ngành: Sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, đồ nội thất từ gỗ công nghiệp, hàng thủ công mỹ nghệ, gia công cơ khí, phân bón sinh học; Tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong công tác xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết kế, in ấn mẫu mã, bao bì, nhãn mác sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng, tiềm năng của tỉnh; Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp... cụ thể như sau:

- Nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật: 10 đề án, kinh phí hỗ trợ: 2.250 triệu đồng.

- Nội dung hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp: 03 đề án, kinh phí hỗ trợ: 550 triệu đồng.

- Nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn: 01 đề án, kinh phí hỗ trợ: 200 triệu đồng.

- Nội dung cung cấp thông tin, tuyên truyền: 02 đề án, kinh phí hỗ trợ: 350 triệu đồng.

- Nội dung nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công: 02 đề án, kinh phí hỗ trợ: 150 triệu đồng.

Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2024 theo đúng quy định./.

                                                                                                           Vũ Trí Khương - TTKC&XTTM

Tin liên quan