Công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Ngày 29/12/2020, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương ban hành quyết định số 155/QĐ-CTĐP về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

Theo Quyết định, công nhận 07 tổ chức, 20 cá nhân thuộc tổ chức, 18 cá nhân độc lập vào mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương. Các tổ chức bao gồm: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Nam, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bến Tre.

Trong đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang có 02 cá nhân thuộc tổ chức, 02 cá nhân độc lập được công nhận thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa./.

Chi tiết quyế định:/qđ tư vấn viên.pdf

                                                                                                                                   Trung tâm KC&XTTM

 

 

Tin liên quan