Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016, năm 2019

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là việc làm hết sức có ý nghĩa, nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất. Tiếp nối thành công, hiệu quả của hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện trong thời gian trước, năm 2019 tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức thực hiện bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần thứ 4.

Trên cơ sở đó, căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 và Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016, năm 2019. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tổng hợp, biên soạn cuốn Cartologue giới thiệu về 28 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016, năm 2019 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn quảng bá, giới thiệu hình ảnh sản phẩm tiêu biểu của mình tới đối tượng quan tâm trên thị trường, cung cấp thông tin để cộng đồng xã hội biết đến nhiều hơn về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Dưới đây là toàn bộ 28 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2016, năm 2019:

Catalogue 2020-01_5.jpg

Catalogue 2020-02.jpg

Catalogue 2020-03.jpg

Catalogue 2020-04.jpg

Catalogue 2020-05.jpg

Catalogue 2020-06.jpg

Catalogue 2020-06_0.jpg

Catalogue 2020-07.jpg

Catalogue 2020-08.jpg

Catalogue 2020-09.jpg

Catalogue 2020-10.jpg

Catalogue 2020-11.jpg

Catalogue 2020-12.jpg

Catalogue 2020-13.jpg

Catalogue 2020-14.jpg

Catalogue 2020-15.jpg

Catalogue 2020-16.jpg

Catalogue 2020-17.jpg

Catalogue 2020-18.jpg

Catalogue 2020-19.jpg

Catalogue 2020-19_0.jpg

Catalogue 2020-21.jpg

Catalogue 2020-22.jpg

Catalogue 2020-23.jpg

Catalogue 2020-24.jpg

Catalogue 2020-25.jpg

Catalogue 2020-26.jpg

Catalogue 2020-32.jpg

                                                                                                                                                           Trung tâm KC&XTTM

 

Tin liên quan