Gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022

Ngày 24/6/2022, Cục Công Thương địa phương ban hành công văn số 484/CTĐP-TTCN về việc gửi hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2022, Cục Công Thương địa phuơng (Cục CTĐP) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022; Cục CTĐP đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trong khu vực quan tâm, triển khai một số nội dung, cụ thể:

1. Tổng hợp, gửi văn bản đề nghị kèm theo danh sách trích ngang, hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2022 đến Cục CTĐP trước ngày 15/7/2022; ngoài ra, đề nghị số hóa hồ sơ (scan theo theo định dạng dữ liệu máy tính) thành hồ sơ điện tử, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực, thực hiện theo quy định, bao gồm:

- Bản sao hợp lệ (có chứng thực) Quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh còn giá trị;

- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở CNNT (theo mẫu tại Phụ lục số 1, Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm bản sao hợp lệ (có chứng thực) một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương;

- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo mẫu tại Phụ lục số 2, Thông tư số 14/2018/TT-BCT) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp từ các góc độ khác nhau;

- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; bản tự công bố sản phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác.

Ghi chú: Thời gian tiếp nhận sản phẩm gửi đến Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa để tham gia bình chọn cấp khu vực năm 2022, Cục CTĐP thông báo cụ thể sau. Thông tin liên hệ: Ông Phan Hoài Nam, Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp, Cục CTĐP; địa chỉ: Số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 024.22218345; email: namph@moit.gov.vn./.

 

 

 

Tin liên quan