Hoàn thành Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang được Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương giao chủ trì triển khai 3 đề án khuyến công quốc gia, kinh phí thực hiện 2.100 triệu đồng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm cơ khí, bao bì và mỳ gạo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ được 7 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất, trong đó: Hỗ trợ Công ty TNHH KORESU (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) ứng dụng được 01 máy cắt dây CNC, kinh phí đầu tư là 700 triệu đồng; Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thành Phát (phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy trung tâm phay CNC, kinh phí đầu tư là 1.510 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Thương mại dịch vụ Kim khí Bắc Giang (phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) ứng dụng được 01 máy cắt CNC plasma/Gas, kinh phí đầu tư là 670 triệu đồng vào trong sản xuất các sản phẩm cơ khí. Hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất bao bì Ánh Thảo (xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang) ứng dụng được 02 máy cắt may tự động, tổng kinh phí đầu tư là 710 triệu đồng; Công ty cổ phần Giấy xuất khẩu Bắc Giang (phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang) ứng dụng 01 được máy bồi carton, kinh phí đầu tư 650 triệu đồng vào trong sản xuất bao bì đóng gói sản phẩm. Hỗ trợ Hợp tác xã Mỳ chũ Bắc Giang Tùng Chi (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) ứng dụng được 01 máy tráng sấy liên hoàn, kinh phí đầu tư là 660 triệu đồng; Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Việt Xuân (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) ứng dụng được 01 máy tráng sấy liên hoàn, kinh phí đầu tư là 650 triệu vào trong sản xuất mỳ gạo.

Description: C:\Users\User\AppData\Local\ZaloPC\1568122662935005618\ZaloDownloads\picture\1721108000395963027\z2229261069068_4728f985158e94c0c6c50b6619355fe2.jpg

             Đánh giá hiệu quả đầu tư tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất bao bì Ánh Thảo

Qua đánh giá, Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020 đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với các cơ sở công nghiệp nông thôn triển khai đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ, mục tiêu đề ra; kịp thời động viên, khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh khi điều kiện nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 như hiện nay. Nhờ hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng khả năng tự động hóa, hạ giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường; tạo ra các sản phẩm đạt tiêu chuẩn tham gia vào các chuỗi sản xuất trong nước và xuất khẩu theo chuỗi giá trị, mô hình liên kết. Góp phần tạo được những hạt nhân, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy các ngành, nghề sản xuất khuôn mẫu chính xác, cơ khí phục vụ các công trình thủy điện, bao bì hàng dệt, bao bì carton, chế biến nông sản, thực phẩm phát triển... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số đề án còn chậm tiến độ, phải điều chỉnh nội dung thực hiện so với Kế hoạch đề ra, đặc biệt là những cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Description: C:\Users\User\AppData\Local\ZaloPC\1568122662935005618\ZaloDownloads\picture\1721108000395963027\z2229263079176_40d2f73b2be59f185cb738ebaf9510f9.jpg

          Kiểm tra máy móc thiết bị được hõ trợ tại Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Việt Xuân

Mặc dù, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ chưa được nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn, chưa bao quát hết toàn bộ các địa phương nhưng đây chính là cơ sở tiền đề, tạo động lực, khuyến khích cho doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề phát triển, mở rộng; là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp của tỉnh nhà. Thực hiện thành công Kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2020, của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã góp phần triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt, cụ thể hóa được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào trong thực tiễn. Qua đó, góp phần đưa tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực./.

                                                                                                                            VŨ TRÍ KHƯƠNG - TTKC

 

Tin liên quan