Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học khuyến công Bắc Giang

Mục tiêu động viên, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới, tạo ra sản phm mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Sau 7 năm (2014 - 2020), triển khai thực hiện nội dung hoạt động khuyến công hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học, từ nguồn ngân sách nhà nước là 15.720 triệu đồng, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ được 5 doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật nhằm tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm mới trên địa bàn cấp huyện để các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh học tập, áp dụng: Sản xuất tôn 3 lớp cách nhiệt (huyện Hiệp Hòa), chế phẩm sinh học biolin (thành phố Bắc Giang), ván ép xuất khẩu (huyện Lạng Giang), gạch không nung (huyện Lạng Giang) và thức ăn chăn nuôi (huyện Lạng Giang). Hỗ trợ cho 93 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào trong sản xuất các sản phẩm như: Bao bì đóng gói sản phẩm, may mặc xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, mỳ gạo, gà đồi, mộc dân dụng, mật ong, chè, thịt lợn hữu cơ, giết mổ gia súc, gia cầm, bánh đa nem, nấm, cơ khí, thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm… Qua đó, thu hút được 202.480 triệu đồng nguồn vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia thực hiện đề án.

Description: F:\DỮ LIỆU KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH\Ban tin\_20180109_094905.jpg

    Khảo sát xây dựng kế hoạch khuyến công tại Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang (huyện Hiệp Hòa)

Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học của Trung tâm đã khẳng định được vai trò là động lực chính thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào trong sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị mà các cơ sở công nghiệp nông thôn đang sử dụng. Đối tượng được hỗ trợ từ những cơ sở công nghiệp nông có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, manh mún, hiệu quả sản xuất chưa cao đến những doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các cơ sở được lựa chọn hỗ trợ đều là những hạt nhân tạo sức lan tỏa trong các ngành nghề, làng nghề. Nội dung hỗ trợ đã tập trung được vào những ngành, nghề phù hợp các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề của Trung ương cũng như của tỉnh: Cơ khí, công nghiệp hỗ trợ, dệt, may, chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm…

Description: F:\DU LIEU\Năm 2019\Hình anh Khuyen cong 2019\IMG_0636.JPG

Kiểm tra thông số kỹ thuật của máy móc thiết bị được hỗ trợ của Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ nông sản thực phẩm Hoài Khương (huyện Lục Ngạn)

Thông qua đó, xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm; từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen, phương pháp sản xuất thủ công truyền thống để áp dụng công nghệ, phương pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; góp phần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông sản, chủ lực của địa phương theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế so sánh của tỉnh Bắc Giang… Tuy nhiên, với đặc thù là một tỉnh miền núi, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn chưa phát triển, số lượng làng nghề và cơ sở công nghiệp nông thôn còn ít, lại phân tán nhỏ lẻ, chủ yếu tập trung tại thành phố Bắc Giang và các huyện có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển như: Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng. Vì vậy, trong thời gian qua, Trung tâm chưa triển khai được nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật tại những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã khó khăn và đặc biệt khó khăn của tỉnh, mặc dù đây là những địa bàn ưu tiên thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn còn trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước nên mới đầu tư.

Description: F:\DỮ LIỆU KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH\Ban tin\IMG_0284.JPG

Nghiệm thu máy móc thiết bị được hỗ trợ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng (huyện Việt Yên)

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn ở địa phương; trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ vào những ngành, nghề có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng tiết kiệm đất, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, có khả năng tăng giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, ngân sách nhà nước; hỗ trợ phát triển công nghệ dệt may, da giày, may mặc nhưng ưu tiên các khâu tạo giá trị gia tăng cao gắn với các quy trình sản xuất thông minh, tự động hóa, một số ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động mà tỉnh Bắc Giang có lợi thế; hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản nhưng tập trung vào chế biến tinh; cơ khí phục vụ nông nghiệp; hỗ trợ phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp có điều kiện phát triển; chú trọng phát triển nghề, làng nghề truyền thống, làng nghề mới ở những nơi bị thu hồi đất nông nghiệp, khu vực dân tộc thiểu số... Hy vọng, với những nỗ lực đó của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang sẽ góp phần đưa tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực./.

                                                                                                      Vũ Trí Khương - Phòng KH-TC-TH

 

 

Tin liên quan