Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 2023/KH-UBND về việc tổ chức bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Mục đích của việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2021 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua đó, khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp Quốc gia.

Description: D:\TIEN\Website\Bài viết 2021\Tháng 5\Bình chọn SPCNNTTB\IMG_0279.jpg

Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Đối tượng là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

Sản phẩm tham gia bình chọn là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm, có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Các sản phẩm được bình chọn phải là sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, bao gồm: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp khác do các cơ sở công nghiệp nông thôn trực tiếp sản xuất đạt tiêu chí quy định.

Thời gian tổ chức: Hồ sơ gửi Sở Công Thương tổng hợp, xét duyệt từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/8/2021; tổ chức tôn vinh trao giấy chứng nhận, kỷ niệm chương, tiền thưởng cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Băc Giang vào dịp ngày Doanh nhân Việt Nam.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021; phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia theo chương trình, kế hoạch./.

                                                                                                                                                                 Trung tâm KC&XTTM

Tin liên quan