Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực trung du miền núi phía Bắc tại tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua, tại Thái Nguyên, trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương phối hợp với Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tham gia lớp học, có hơn 100 học viên đến từ các Sở Công Thương, Trung tâm khuyến công, Trung tâm Phát triển công thương, phòng Kinh tế/Kinh tế và hạ tầng của các tỉnh miền núi phía Bắc. Tại lớp chọc, các học viên được bồi dưỡng, củng cố kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; trang bị, cập nhật những kiến thức chung về chính sách, pháp luật khi tham gia thực hiện các hoạt động khuyến công; tạo điều kiện học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động khuyến công giữa các địa phương trên cả nước.

Description: D:\Website\Bài viết 2023\Tháng 8\Khai giảng\1.jpg

                                                      Toàn cảnh lớp học

Nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công được thực hiện theo Quyết định số 2100/QĐ-BCT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức khuyến công, gồm: Các nội dung về chính sách khuyến công; Phương thức xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề án, nhiệm vụ khuyến công; Kỹ năng tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách khuyến công.

Description: http://arit.gov.vn/media/uploads/2023/08/24/tap-huan-khuyen-cong-2.jpg

Đ/c Vũ Thị Thu Dung, Phó Trưởng phòng Quản lý khuyến công, Cục Công Thương địa phương chia sẻ kinh nghiệm cho các học viên

Trong quá trình học, học viên sẽ được làm việc nhóm, thảo luận, trao đổi các kinh nghiệm và bài học thực tiễn với giảng viên và chuyên gia, từ đó giúp cho các cán bộ khuyến công nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

Description: http://arit.gov.vn/media/uploads/2023/08/24/tap-huan-khuyen-cong-4.jpg

Đông đảo học viên tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức kiến thức khuyến công cho cán bộ khuyến công

Ngoài ra, lớp học cũng tổ chức hoạt động thăm quan và khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, từ đó giúp học viên sẽ đúc rút được các kinh nghiệm để phát triển hơn về kiến thức và kỹ năng hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực khuyến công.

Lớp học diễn ra trong 03 ngày từ ngày 21-23/8/2023./.

Tin liên quan