Nghiệm thu đề án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cơ khí

Sáng ngày 15/7/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất cơ khí” của của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí QTH (thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa); với kinh phí đầu tư là 310 triệu đồng, đề án được hỗ trợ 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2021.

z2624721185635_3dd23c8b0afd6fd0defcaf66fb415b99_0.jpg           Máy móc thiết bị được hỗ trợ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí QTH

Đề án được tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công; Công ty đã đầu tư ứng dụng máy cắt dây CNC (model: FT4563H-S, công suất điện: 2,5Kw, xuất xứ Trung Quốc, máy mới: 100%) trong sản xuất cơ khí chính xác, gia công khuôn mẫu phục vụ trong ngành công nghiệp, nông nghiệp; nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Đồng thời, với máy móc thiết bị mới đầu tư, ứng dụng sẽ góp phần đưa Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất cơ khí QTH đạt doanh thu khoảng 1 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 50 triệu đồng trong một năm sản xuất kinh doanh ổn định. Góp phần đưa tổng doanh thu của Công ty đạt khoảng 10 tỷ và lợi nhuận sau thuế là 200 triệu/năm; giải quyết việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng./.

                                                                                                                          HUYỀN TRANG - TTKC

 

 

 

 

Tin liên quan