Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mộc cho Công ty TNHH xây dựng Chuyên Quả tại huyện Yên Dũng

Thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2021, sáng ngày 24/11/2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mộc” của Công ty TNHH xây dựng Chuyên Quả tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang; với kinh phí đầu tư là 210 triệu đồng, đề án được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Description: F:\TIEN\Website\Bài viết 2021\Tháng 11\Trang\z2963195321644_e9ea652e61a27b25e8a3ddcde79a8e6f.jpg

                         Máy móc thiết bị được hỗ trợ tại công ty TNHH xây dựng Chuyên Quả,  xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng

Đề án được tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công; Công ty đã đầu tư ứng dụng máy tiện CNC mới 100% (xuất xứ Trung Quốc) vào trong sản xuất mộc. Máy tiện CNC đi vào hoạt động góp phần gia công những sản phẩm có cấu tạo phức tạp với độ chính xác gần như là tuyệt đối; tiết kiệm nhân công; tiết kiệm thời gian gia công và sản xuất đáp ứng được nhu cầu sản xuất sản xuất phục vụ Doanh nghiệp và ngành mộc dân dụng.

Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất có ý nghĩa thiết thực, mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, về khuyến khích phát triển công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp. Đồng thời, giúp cơ sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực sản xuất mộc mỹ nghệ, tạo hạt nhân nhằm nhân rộng, lan tỏa ra các đơn vị khác trên địa bàn huyện; góp phần phát triển nghề truyền thống trên địa bàn xã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

                                                                                                                             HUYỀN TRANG - TTKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan