Tập huấn nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 năm 2021

Sáng ngày 23/9, tại Hội trường Đảng ủy các cơ quan tỉnh, tầng 4, toàn nhà B, trụ Sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Đoàn các cơ quan tỉnh Bắc Giang chủ trì tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2021

Tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh; Tỉnh đoàn, lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang và các học viên là các đoàn viên thanh niên các cơ sở trực thuộc đoàn các cơ quan tỉnh.

1_114.jpg

Chương trình tập huấn diễn ra trong 01 buổi sáng, với các nội dung: Giới thiệu khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vị trí, vai trò của chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; vai trò của đoàn viên thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức trẻ trong việc thực hiện chuyển đổi số hiện nay; chính sách liên quan đến phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới, tình hình ở Việt Nam và một số đề xuất….

Thông qua tập huấn, các cán bộ đoàn viên thanh niên được bồi dưỡng nâng cao hiểu biết của bản thân, ứng dụng vào quá trình nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nắm bắt thời cơ, góp phần vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                                                                                                  HUYỀN TRANG

Tin liên quan