Thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Với mục tiêu bám sát Chương trình khuyến công quốc gia, tình hình thực tiễn tại địa phương, nâng cao tính chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện nên trong thời gian qua hoạt động khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã phát huy hiệu quả.

Giai đoạn 2016 - 2020, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã triển khai tổ chức thực hiện được 297 đề án với tổng kinh phí từ ngân sách nhà nước là 30.722,3 triệu đồng. Trong đó bao gồm: 132 đề án khuyến công tỉnh, kinh phí 16.150 triệu đồng (đạt 79,17% so với mục tiêu giai đoạn); 17 đề án khuyến công quốc gia, kinh phí 6.000 triệu đồng và 148 đề án khuyến công do các huyện, thành phố bố trí kinh phí 8.572,3 triệu đồng. Trong đó, nội dung khuyến công quốc gia tập trung thực hiện vào hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm động viên, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới, tạo ra sản phm mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh; thúc đẩy sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; trình diễn, phổ biến nhằm nhân rộng mô hình tới các tchức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, cụ thể: Từ nguồn ngân sách được phê duyệt, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang đã hỗ trợ xây dựng được 03 mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất tôn ba lớp cách nhiệt, chế phẩm sinh học biolin và thức ăn chăn nuôi; hỗ trợ được 17 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm thuộc các ngành công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh tại địa phương như: Cơ khí chế tạo, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, may mặc xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ… Qua đó, từ 6.000 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ đã thu hút được 180.000 triệu đồng nguồn vốn đối ứng của các cơ sở sở công nghiệp nông thôn tham gia thực hiện các đề án.

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC\1568122662935005618\ZaloDownloads\picture\927043334364466860\z2250237886765_e98c3c84a7d5bd1ab9360fc0a3e6d1f1.jpg

Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi cho Công ty TNHH thức ăn Chăn nuôi FAGO (xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang)

Mặc dù tỉnh Bắc Giang được đánh giá là địa phương miền núi, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn nhưng do nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công Thương nên việc phân bổ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hàng năm đã đáp ứng được cơ bản phần nào nhu cầu phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp của tỉnh nhà. Các đề án được lựa chọn hỗ trợ triển khai thực hiện đều là hạt nhân, tạo sức lan tỏa trong các ngành nghề, làng nghề, góp phần động viên các tổ chức, cá nhân yên tâm và tin tưởng vào cơ chế, chính sách của nhà nước, mạnh dạn đầu tư vốn tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, hoạt động khuyến công quốc gia trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế đang gặp phải như: Chưa hỗ trợ được nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư, phát triển sản xuất tại các huyện miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Một số nội dung hoạt động khuyến công như: Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sửa chữa nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho các cụm công nghiệp; hợp tác quốc tế về khuyến công chưa đạt mục tiêu để ra. Chưa có nhiều đề án khuyến công điểm, quy mô lớn thực hiện trong nhiều năm liên tục và lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Description: C:\Users\Administrator\AppData\Local\ZaloPC\1568122662935005618\ZaloDownloads\picture\7549974166602281399\z2252220510962_633ba5dc14f17def44c51b41ccf840f6.jpg

            Nghiệm thu máy móc thiết bị tại Công ty cổ phần Giấy xuất khẩu Bắc Giang (phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang)

Nhằm kế thừa những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian vừa qua của hoạt động khuyến công; đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo hành lang pháp lý cho xây dựng, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 19/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 2511/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự kiến nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đề nghị hỗ trợ cả cho giai đoạn này là 27.700 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng cho 5 mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ cho 42 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 01 mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho cơ sở công nghiệp nông thôn; lập quy hoạch chi tiết cho 02 cụm công nghiệp; hỗ trợ đầu tư hạ tầng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 02 cụm công nghiệp; hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 03 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp… Sự hỗ trợ thiết thực và hiệu quả của chương trình khuyến công quốc gia sẽ là những cơ sở, tiền đề phần đưa tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực./.

                                                                                                                                               VŨ TRÍ KHƯƠNG - TTKC

 

 

Tin liên quan