Trung tâm Khuyến công Bắc Giang: Khảo sát khảo sát xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh năm 2024

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ được giao, từ ngày 18/01/2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện khảo sát thực tế, tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có nội dung đề án, đăng ký kế hoạch hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2024.

Đoàn tham gia khảo sát gồm có đại diện Phòng quản lý công nghiệp (Sở Công Thương), Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/TP. Năm nay, nội dung đề án đăng ký rất đa dạng thuộc các ngành, nghề như: Cơ khí, gia công cơ khí chính xác, chế biến nông - lâm sản, chế biến thực phẩm, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ… Theo đó, đoàn đã khảo sát thực tế được gần 100 cơ sở CNNT của 10/10 huyện/TP trên địa bàn tỉnh, đây là cơ sở để Trung tâm tham mưu Sở Công Thương trình UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài việc thực hiện khảo sát thực tế, Trung tâm còn kết hợp hậu kiểm cả những đề án đã thực hiện của năm trước./.

Một số hình ảnh nổi bật của hoạt động khảo sát xây dựng kế hoạch năm 2024:

1_147.jpg

2_64.jpg

3_42.jpg

4_27.jpg

5_16.jpg

6_6.jpg

7_6.jpg

8_2.jpg

9.jpg

10_0.jpg

Tin liên quan