Xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2022 gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và giới thiệu các tiềm năng du lịch của tỉnh Bắc Giang

Đây là mục tiêu trong Kế hoạch “Tổ chức xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2022” của tỉnh Bắc Giang, cụ thể: Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều thị trường trong ngoài nước gắn với quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiểm năng; giới thiệu các tiềm năng du lịch, lợi thế thu hút đầu tư; tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, thương nhân trong ngoài nước tìm kiếm đối tác; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Giang với các cơ quan Trung ương, với các tỉnh, thành phố bạn và với các nước; với các cơ quan kinh tế, thương mại, ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản của tỉnh.

Description: F:\TIEN\Website\Bài viết 2022\Tháng 3\Kế hoạch xúc tiến vải thiều\86212.jpg

Theo Kế hoạch, tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022" theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến  thời gian dự kiến ngày 29/3/2022. 

Tổ chức Lễ xuất hành Vải thiều sớm xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản tại huyện Tân Yên và huyện Lục Ngạn thời gian dự kiến ngày 18/5/2022.  Tổ chức chuỗi Sự kiện và Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều của tỉnh, trong đó có Lễ cắt băng xuất hành đoàn xe vải thiều tiêu thụ và xuất khẩu tại thị trường trong và ngoài nước dự kiến ngày 25/5/2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang. 

Description: F:\TIEN\Website\Bài viết 2022\Tháng 3\Kế hoạch xúc tiến vải thiều\86219 (1).jpg

Cùng đó, tỉnh tổ chức chuỗi các Sự kiện Xúc tiến tiêu thụ vải thiều và nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh Bắc Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam dự kiến trong tháng 5, 6/2022. Trong đó, tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng của tỉnh: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến kết nối giao thương, tìm kiếm, hợp tác thúc đẩy đưa hàng hóa vào các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam và với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài. 

Description: F:\TIEN\Website\Bài viết 2022\Tháng 3\Kế hoạch xúc tiến vải thiều\z2553992507181_443aefe0bc6abb9d9a6521357948b55d.jpg

Để triên khai tốt Kế hoạch cần thực hiện yêu cầu sau: Xây dựng các chương trình, nội dung hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều có sự đổi mới, phù hợp với những diễn biến của dịch Covid-19 và tình hình thị trường trong nước và thế giới hiện nay; thông tin được cung cấp phong phú, đa dạng và đảm bảo đầy đủ, kịp thời, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi; phát huy các tiềm năng, lợi thế; ổn định thị trường truyền thống, thúc đẩy mở rộng xuất khẩu đối với các thị trường tiềm năng. Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; các Bộ, ngành, địa phương, người dân và doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu thụ vải thiều mùa vụ năm 2022./.