Một số hình ảnh tại Hội nghị trực tuyến “Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế tỉnh Bắc Giang vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022”

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang có 28.300 ha vải thiều, sản lượng ước đạt 160.000 tấn, thời gian thu hoạch dự kiến từ 15/5 -30/7/2022. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tình hình thị trường xuất khẩu tại các nước dự báo có nhiều khó khăn, biến động (trong đó bao gồm cả các thị trường truyền thống).

Để thực hiện tốt công tác dự báo, chủ động, sớm có những định hướng cho hoạt động sản xuất, quảng bá tiêu thụ và xuất khẩu vải thiều của tỉnh cho mùa vụ năm 2022 và các năm tiếp theo; góp phần thúc đẩy mở rộng xuất khẩu vải thiều sang các thị trường tiềm năng và khó tính; trong đó, xác định Hoa Kỳ là thị trường mục tiêu quan trọng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị "Kết nối giao thương, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm có tiềm năng, lợi thế của tỉnh vào thị trường Hoa Kỳ năm 2022"

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\165329-bac-giang-xuc-tien-tieu-thu-vai-thieu-va-nong-san-chu-luc-dac-trung-vao-thi-truong-hoa-ky-nam-2022.jpg

                                                                                          Các đại biểu tham dự Hội nghị

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\20220329125600-img-0463.jpg

Đồng chí Hà Kim Ngọc - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước CHXHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300244699594_70baf8f5a21eb583d2cff189d9a56a8a.jpg

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300196706568_47e96787d60f2fc796d5a8a28713e257.jpg

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300247903328_f42555264434c0f8d263b5d922b759de.jpg

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300247916848_27314de8db7de34c6854dad1c775321e.jpg

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300247974284_0bff97c4cbc255874ec5af44b545d7cf.jpg

                                                                            Sản phẩm trưng bày tại Hội nghị

Description: F:\TIEN\anh\Năm 2022\Hội nghị vải thiều đi mỹ\z3300285675230_40bcda620c22204955deecfa1a53c909.jpg

                                                                           Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm